Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Oorsprong van de moraal

In deze les(sen) bekijk je met leerlingen een TED-talk van Frans de Waal (en / of lees je de tekst van deze lezing) waarbij leerlingen de oorsprong van moreel gedrag onderzoeken. Daarin leren ze De Waal zijn notie van ‘geëvolueerde moraliteit’ begrijpen en uitleggen met voorbeelden, onderzoeken ze mogelijke kritiek hierop en weten ze een beargumenteerde eigen positie in te nemen.

Kernbegrippen

altruïsmeegoïsmeevolutionaire ethiekFrans de Waalis-ought fallacymens en diermoraal

Oorlog en ethiek

Een lessenreeks (±6 lessen) over oorlog, met daarin uitleg over  oorlogsrecht, een filmopdracht, een tekst over Carl Schmitt waarin zijn kritiek op het liberalisme wordt uiteengezet, een les over Hannah Arendt, een actuele tekst over oorlogsvoering met drones. Af te sluiten met praktische opdracht of bijbehorende toetsvraag. Een lessenreeks die leerlingen over het algemeen spannend en interessant vinden.

Kernbegrippen

Carl SchmidtEichmanngoed en kwaadHannah Arendtoorlogoorlogsrechtrechtvaardigheid

Nietzsche heren- en slavenmoraal

Wie bepaalt ons gevoel van eigenwaarde? Aan de hand van een primaire tekst van Nietzsche onderzoek je met leerlingen het idee van ‘heren- en slavenmoraal’ en ‘wil tot macht’. Leerlingen verwerken deze ideeën creatief (toneel)

Kernbegrippen

goed en kwaadherenmoraal slavenmoraalmachtmoraalwaarden

Nietzsche en meta-ethiek

In deze les lees je met je leerlingen een fragment uit de Genealogie van de Moraal van Nietzsche en analyseren deze tekst vanuit meta-ethisch perspectief. De les is geschikt om het domein ethiek mee af te sluiten of om een aantal lessen over Nietzsche mee te beginnen.

Kernbegrippen

goed en kwaadmeta-ethiekNietzscherelativismewaarden en normen

Mens en dier

Deze lessen gaan over het eten van dieren, over de relatie tussen mensen en dieren en over onze eigen omgang met dieren. Daarin wordt de morele rechtvaardiging van onze verhouding tot dieren (en het milieu) onderzocht door een gedachte-experiment, socratisch onderzoek, filosofische citaten, ethische posities en het creëren van een concept.

Kernbegrippen

deugdethiekdierenethiekgoed en kwaadmoraalplichtethiekrechtvaardigheidutilismewaarden en normen

Sleutelen aan de ziel – Ethiek en antropologie bij De Volmaakte Mens afl. 3

Kijkopdracht bij een aflevering van de VPRO-serie De Volmaakte Mens (in de les of als PO). Leerlingen passen ethische theorieën toe en beargumenteren hun eigen opvattingen over wetenschappelijke ontwikkelingen die ingrijpen op ons ‘zelf’: DNA-screening, genetic profiling, zelfverbetering en ‘vergeetpil’.

Kernbegrippen

identiteitmensverbeteringtechnologie