Lid worden?

Wil je lid worden van de VFVO? Vul dan onderstaand aanmeldformulier in. Door lid te worden van de VFVO sluit je je aan bij een bruisende vakvereniging van filosofiedocenten.

  • Je wordt deel van een hecht netwerk van collega’s
  • Je krijgt digitale toegang tot lesmateriaal én toetsen
  • Je ontvangt de Spinoza! in je mailbox
  • Je hebt gratis toegang tot de landelijke examenbespreking voor havo en vwo
  • Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse VFVO-studiedag exclusief voor leden

Met je lidmaatschap ondersteun je tevens de kwaliteitswaarborging en ontwikkeling van het schoolvak filosofie en draag je bij aan de stevige verankering van filosofie in het voortgezet onderwijs.

Voorwaarden voor lidmaatschap

Om regulier lid te kunnen worden van de VFVO moet je eerstegraads of tweedegraads bevoegd filosofiedocent zijn én werkzaam zijn op een school waar filosofie als eindexamenvak wordt gegeven.

Voldoe je (nog) niet aan deze twee voorwaarden, dan kun je sympathisant worden. Als sympathisant geniet je dezelfde praktische voordelen als een regulier lid, maar heb je geen stemrecht op een algemene ledenvergadering.

Studeer je nog aan de lerarenopleiding om filosofiedocent te worden, dan kun je tegen een aantrekkelijk studententarief student-lid worden. Dit aanbod geldt voor studenten tot 30 jaar en voor maximaal 2 jaar. Ook student-leden hebben geen stemrecht op een algemene ledenvergadering.

Contributie voor kalenderjaar 2024

  • regulier lid: €50,-
  • sympathisant: €47,-
  • student-lid: €20,00  (maximaal 2 jaar voor studenten tot 30 jaar)

Na de verwerking van je aanmeldformulier ontvang je een factuur voor de contributie. Bij de inning van de contributie wordt uitgegaan van kalenderjaren. Meld je je na 31 juli aan, dan betaal je een gereduceerd bedrag voor dat kalenderjaar.

Lidmaatschap opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Opzeggen per kalenderjaar is mogelijk tot en met 31 december 2019. Opzeggen geschiedt door een bericht te sturen naar ledenadministratie[at]vfvo.nl. Zonder schriftelijke opzegging loopt je lidmaatschap automatisch door.

Aanmeldformulier

Omdat bot accounts op dit moment onze aanmeldprocedure overspoelen met aanvragen, willen we nieuwe (student)leden of sympathisanten vragen om ledenadministratie[at]vfvo.nl te mailen om het aanmeldformulier toegezonden te krijgen.