Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Aristoteles’ deugdethiek

Een uitleg over de deugdenethiek van Aristoteles, met daarna een oefening in het bedenken van extremen bij verschillende deugden. Als verdieping het lezen van een stukje primaire tekst uit de Ethica Nicomachea (over geestigheid) en een huiswerkopdracht: zoek een deugdzaam mens.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek

Bullshit jobs!

Deze les sluit aan bij de les over Herbert Marcuse en valse behoeften. In deze les wordt met de leerlingen een primaire tekst gelezen over bullshit jobs. Veel plezier!

Kernbegrippen

consumptiemaatschappijHerbert MarcusekapitalismeKarl Marxkritiekmarxisme

Casus anticonceptie

Dit stukje les draait om de ethische casus of anticonceptie verplicht zou moeten worden of niet. Er wordt gekeken naar de mening en argumentatie van betrokkenen bij dit vraagstuk en vanuit diverse filosofische posities wordt op de argumentatie kritiek geleverd.

Kernbegrippen

deugdethiekuniversalismeutilismewaarden

De banaliteit van het kwaad – Milgram en Arendt

Aan de hand van het Milgram experiment wordt de relatie tussen autoriteit en verantwoordelijkheid onderzocht en in verband gebracht met de banaliteit van het kwaad van Hannah Arendt. Tenslotte passen de leerlingen de banaliteit van het kwaad toe op de wereld en zichzelf.

Kernbegrippen

ArendtmachtMilgramverantwoordelijkheid

De empirische cyclus

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Kernbegrippen

deductieempirische cyclusinductie

Dilthey en de hermeneutiek

In deze lessenserie gaan de leerlingen actief te werk met de hermeneutische methode. In de eerste les krijgen ze een uitleg over de hermeneutiek. In de tweede les moeten ze de hermeneutische methode toepassen op concrete voorbeelden. In de derde en laatste les gaan ze een primaire bijbeltekst uitleggen aan de hand van de hermeneutische methode.

Kernbegrippen

Diltheygeesteswetenschappenhermeneutiekhermeneutische cirkelhermeneutische methodeinterpretatienatuurwetenschappen