Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Aristoteles’ deugdethiek

Een uitleg over de deugdenethiek van Aristoteles, met daarna een oefening in het bedenken van extremen bij verschillende deugden. Als verdieping het lezen van een stukje primaire tekst uit de Ethica Nicomachea (over geestigheid) en een huiswerkopdracht: zoek een deugdzaam mens.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek

Bullshit jobs!

Deze les sluit aan bij de les over Herbert Marcuse en valse behoeften. In deze les wordt met de leerlingen een primaire tekst gelezen over bullshit jobs. Veel plezier!

Kernbegrippen

consumptiemaatschappijHerbert MarcusekapitalismeKarl Marxkritiekmarxisme

Casus anticonceptie

Dit stukje les draait om de ethische casus of anticonceptie verplicht zou moeten worden of niet. Er wordt gekeken naar de mening en argumentatie van betrokkenen bij dit vraagstuk en vanuit diverse filosofische posities wordt op de argumentatie kritiek geleverd.

Kernbegrippen

deugdethiekuniversalismeutilismewaarden

Complete lessenserie ethiek

Complete lessenserie over ethiek van de hand van Martin Struik. Met o.a. Plato, utilisme, plichtethiek, deugdethiek en Nietzsche. Én een praktische opdracht.

Kernbegrippen

AristotelesBenthamdeugddeugdethiekEpicurusethiekherenmoraal slavenmoraalKantmeta-ethiekMillNietzschePlatoplichtethiekSchopenhauersofistentrolleyprobleemutilisme

De banaliteit van het kwaad – Milgram en Arendt

Aan de hand van het Milgram experiment wordt de relatie tussen autoriteit en verantwoordelijkheid onderzocht en in verband gebracht met de banaliteit van het kwaad van Hannah Arendt. Tenslotte passen de leerlingen de banaliteit van het kwaad toe op de wereld en zichzelf.

Kernbegrippen

ArendtmachtMilgramverantwoordelijkheid

De bloei van het Griekse denken: een inleiding in de filosofie

Deze lesmethode over het Oudgriekse denken en de logica geeft een inleiding in de filosofie!

Kernbegrippen

AristotelesDemocritusdrogredenengrotallegorieHeraclitusideeënleerinleidinglogicaNatuurfilosofenpaardenmennerParmenidesPlatoPlato's zielsopvattingSocratesSocratisch dialoogSocratisch gesprekThalesZeno