Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Analyse van Ruttes Coronaspeech met retorica en emoties

Een oude les (havo eindexamen) aangepast aan de coronacrisis: analyseer Ruttes toespraak aan de hand van de ideeën over emoties en toespraken van de klassieke retorici.

Kernbegrippen

emotiesLes op afstandretorica

Antropologie open boek toets

Open boek toets bij het SE-domein Wijsgerige Antropologie. Ook geschikt voor les-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toets

Aristoteles’ deugdethiek

Een uitleg over de deugdenethiek van Aristoteles, met daarna een oefening in het bedenken van extremen bij verschillende deugden. Als verdieping het lezen van een stukje primaire tekst uit de Ethica Nicomachea (over geestigheid) en een huiswerkopdracht: zoek een deugdzaam mens.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek

Bullshit jobs!

Deze les sluit aan bij de les over Herbert Marcuse en valse behoeften. In deze les wordt met de leerlingen een primaire tekst gelezen over bullshit jobs.

Kernbegrippen

consumptiemaatschappijHerbert MarcusekapitalismeKarl Marxkritiekmarxisme

Casus anticonceptie

Dit stukje les draait om de ethische casus of anticonceptie verplicht zou moeten worden of niet. Er wordt gekeken naar de mening en argumentatie van betrokkenen bij dit vraagstuk en vanuit diverse filosofische posities wordt op de argumentatie kritiek geleverd.

Kernbegrippen

deugdethiekuniversalismeutilismewaarden

Complete lessenserie ethiek

Complete lessenserie over ethiek van de hand van Martin Struik. Met o.a. Plato, utilisme, plichtethiek, deugdethiek en Nietzsche. Én een praktische opdracht.

Kernbegrippen

AristotelesBenthamdeugddeugdethiekEpicurusethiekherenmoraal slavenmoraalKantmeta-ethiekMillNietzschePlatoplichtethiekSchopenhauersofistentrolleyprobleemutilisme