Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Film Minortity Report

In deze les wordt het eerste deel van de film Minority Report bekeken en gebruikt als casus om te spreken over rechtvaardigheid en over utilisme.

Kernbegrippen

deugdethiekrechtvaardigheidutilismeverantwoordelijkheid

Filmanalyse van ‘Die Welle’ met Foucault

Deze lessen gaan over disciplineringprocessen door groepen. Foucault en het structuralisme staan centraal. De film Die Welle biedt een herkenbaar voorbeeld waarin dat heftig wordt uitgespeeld en waarin allerlei mechanismen zijn te bestuderen. Ik kies ervoor om korte scènes te observeren en die door te spreken.

Kernbegrippen

disciplinerende machtfilmFoucaultstructuralisme

Foucault: waarheid en macht

Deze les behandelt het denken van Foucault over het vertoog, disciplinerende macht en het panopticum. De les is desgewenst aan te vullen met een uitgebreide verdiepingstekst met vragen en met toepassingsopdrachten (in de bijlagen).

Kernbegrippen

disciplineringFoucaultinstructiemachtnormaliseringvertoogwaarheid

Hempel en de ravenparadox

Leg het inductieprobleem aan de leerlingen uit aan de hand van Hempels ravenparadox! In deze lessenreeks is er een afwisseling van klassikale uitleg over inductie en deductie, van het maken van opdrachten en van een interactieve werkvorm in het computerlokaal. Veel plezier!

Kernbegrippen

deductieHempelinductieinductieprobleemlogisch positivismeravenparadoxverwerkingsopdracht

Herbert Marcuse over valse behoeften

Deze les gaat over Herbert Marcuse en zijn kernbegrip van ‘valse behoeften’. De les begint met een experiment waarin de leerlingen hun telefoons moeten inleveren, om zo een discussie te provoceren. Vervolgens worden de kernbegrippen uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden en opdrachten in de les.

Eventueel kun je in een tweede les het onderwerp verdiepen door de primaire tekst van Kessels over Marcuse en valse behoeften te lezen.

Kernbegrippen

consumptiemaatschappijHerbert Marcusekapitalismekritiekmarxismerepressieve tolerantievalse behoeften

Het lichaam-geestprobleem in de film Her

Samantha (hoofdpersonage in de lovestory Her) is een kunstmatige intelligentie. Ze is slim, grappig én ze heeft geen lichaam. Kan Samantha verliefdheid ervaren? Een les waarin het lichaam-geestprobleem aan de kaak wordt gesteld, toegespitst op emoties. Naar aanleiding van korte filmfragmenten uit de film Her wordt in de klas het gesprek aangegaan. Vervolgens wordt theoretische verdieping gezocht bij Merleau-Ponty, James en Nussbaum.

Kernbegrippen

DescartesemotiegeestJameslichaamMerleau-PontyNussbaumverliefdheid