In 2023 heeft de VFVO van het ministerie van OCW extra subsidie ontvangen in het kader van professionalisering basisvaardigheden.

Een deel van deze subsidie is besteed aan het maken van deze minicollege’s in samenwerking met verschillende academici en experts. Er gaan er 6 over inhoudelijke onderwerpen verwant aan of ter verdieping van de eindexamenthema’s en de burgerschapsopdracht. De overige 4 gaan over filosofische basisvaardigheden en het inzetten daarvan in de klas.

Hiernaast staat de lijst met de reeds gepubliceerde minicollege’s.

Lijst met gepubliceerde mini-college's:


zorgethiek

Minicollege over zorgethiek gemaakt in opdracht van de VFVO. De filosofen Inge van Nistelrooij en Simon van der Weele praten over individualisme, zorg en relationele verhoudingen. Is zorgethiek is een specifieke ethische theorie of is het een interdisciplinair onderzoeksveld? En wat betekent dat dan voor hoe we alledaagse ethische dilemma’s benaderen?

Bibliografie & Verder Lezen...

waarheid in de media

Kennisclip over mediawijsheid gemaakt in opdracht van de VFVO. De filosofen Henk Oosterling en Marcel Becker praten over media, waarheid en wijsheid door de eeuwen heen. Zorgen algoritmes voor waarheidsbubbels? Wat moeten we denken van ChatGPT? Filosofisch licht op de media in onduidelijke tijden.

Bibliografie & Verder Lezen...