Visie

Visie op het schoolvak filosofie

Bij filosofieonderwijs leren middelbare scholieren zich verhouden tot zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Naast kennis van de filosofische ideeëngeschiedenis en het leren van kritische denkvaardigheden, staat het ontwikkelen van een eigen, weloverwogen visie op maatschappelijke, wetenschappelijke en existentiële vraagstukken centraal.

Schoolvak

Filosofie als schoolvak

Het schoolvak filosofie heeft zich in twee decennia, sinds de invoering van de tweede fase, ontwikkeld tot een volwassen examenvak in de bovenbouw van zowel havo als vwo. Op de havo is filosofie een keuzevak in de vrije keuzeruimte van ieder profiel. Op het vwo is het behalve een vak in de vrije ruimte, ook een keuzevak in het profiel Cultuur en Maatschappij.

Examens

Centraal examen filosofie

Alle actuele informatie over het centraal examen filosofie voor havo en vwo is te vinden op www.examenblad.nl. Op deze overheidswebsite worden na de examenzitting ook de examenopgaven en bijbehorend correctievoorschrift gepubliceerd. Ook eventuele aanvullingen op het oorspronkelijke correctievoorschrift worden hier bekend gemaakt.

Docent

de filosofiedocent

De VFVO vindt dat het vak filosofie op alle scholen gegeven moet worden door filosofen met een lesbevoegdheid voor dit vak.