Centraal examen filosofie

Eindexamen doen

Alle actuele informatie over het centraal examen filosofie voor havo en vwo is te vinden op www.examenblad.nl. Op deze overheidswebsite worden na de examenzitting ook de examenopgaven en bijbehorend correctievoorschrift gepubliceerd. Ook eventuele aanvullingen op het oorspronkelijke correctievoorschrift worden hier bekend gemaakt.

Examens uit voorgaande jaren, ook te vinden op www.examenblad.nl, kunnen als oefenexamens worden gebruikt. Houd hierbij rekening met de wisseling van het examenonderwerp.

Forum over het examen

Collegiaal overleg bij het nakijken van het centraal eindexamen kan erg handig zijn. Daarom voorziet de website van de VFVO in een forum waarop je terecht kunt met vragen en opmerkingen over het eindexamen. Dit forum is alleen toegankelijk voor leden met een website-account.

Landelijke examenbespreking

De VFVO organiseert ieder jaar in de examenperiode een landelijke examenbespreking voor docenten, in samenwerking met de toetsexperts van Cito die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de examens filosofie. Doel van de bespreking is om gedeeld begrip te krijgen van het correctiemodel. De notulen van de examenbespreking worden gepubliceerd op deze pagina en via de mail gedeeld met alle leden en sympathisanten. De notulen kunnen ter ondersteuning dienen bij de onderhandelingen tussen eerste en tweede corrector. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bij onenigheid blijft het officiële correctiemodel leidend.

Voor leden en sympathisanten van de VFVO is deelname aan de examenbespreking gratis. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van €20,-. Houd de agenda in de gaten voor de eerst volgende examenbespreking.

Bijscholing nieuw examenonderwerp

In het schooljaar voorafgaand aan de wisseling van het examenonderwerp organiseert het Interfactulair Centrum voor Lerarenopleiding (ICLON) van Universiteit Leiden een bijscholingsdag waarop het nieuwe onderwerp wordt geïntroduceerd. Houd de agenda in de gaten voor de eerst volgende examenbijscholing. Inschrijving verloopt via het ICLON.

De kosten voor bijscholingsdagen kunnen worden betaald uit het scholingsbudget waar iedere docent over beschikt. Informeer bij je schoolleiding hoe je aanspraak kunt maken op dit budget.