Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Sartre en Foucault over vrijheid voor 4hv met kijkopdracht

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. De klas kijkt “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman en benoemt in een kijkopdracht de thema’s van Foucault in deze documentaire.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartreSaVrijheidstructuralisme

Shipwreck Island

Deze les is de ideale inleiding tot de contractfilosofen. Het is een interactieve les waarin de leerlingen door middel van een gedachte-experiment erachter komen wat de natuurtoestand in de sociale filosofie inhoudt.

Kernbegrippen

gedachte-experimentHobbesLockemaatschappelijk contractmaatschappelijk verdragnatuurtoestandRousseausociaal contract

Sleutelen aan de ziel – Ethiek en antropologie bij De Volmaakte Mens afl. 3

Kijkopdracht bij een aflevering van de VPRO-serie De Volmaakte Mens (in de les of als PO). Leerlingen passen ethische theorieën toe en beargumenteren hun eigen opvattingen over wetenschappelijke ontwikkelingen die ingrijpen op ons ‘zelf’: DNA-screening, genetic profiling, zelfverbetering en ‘vergeetpil’.

Kernbegrippen

identiteitmensverbeteringtechnologie

Train je deugden

Korte verwerkingsopdracht waarbij leerlingen oefenen met het verband tussen deugden en activiteiten om deze te trainen. Tevens zelfreflectie-opdracht die bruikbaar is voor portfolio/ mentoraat. Voorwaarde is wel dat leerlingen en docent elkaar voldoende vertrouwen.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek

Utilisme en Singers effectief altruïsme

Aan de hand van het trolleyprobleem en andere voorbeelden leren leerlingen het utilisme van Bentham en Mill kennen. Vervolgens worden leerlingen door een lezing van Singer over effectief altruïsme geconfronteerd met de vraag hoe consequent zij zelf zijn in utilistisch handelen.

Kernbegrippen

Benthamhedonistische calculusMillSingertrolleyprobleemutilisme

Waardenspel

Na het uitleggen van de begrippen “norm” en “waarde” speel je het waardenspel. Hierbij bepalen leerlingen eerst zelfstandig en later gezamenlijk wat hun belangrijkste waarden zijn.

Kernbegrippen

waardenwaarden en normen