Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Kahoots bij ‘Ik. Filosofie van het zelf’

Kahoots bij elk hoofdstuk van het havo-examenonderwerp ‘Ik. Filosofie van het zelf’.

Docenten loggen in met https://create.kahoot.it/. Account is gratis. Zoek vervolgens op ‘Ik. Filosofie van het zelf’. Ook geschikt voor les-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandpersoonlijke identiteit

Kants kentheorie in woord en gebaar

Leerlingen beelden Kants kentheorie uit in een zelfgemaakt toneelstuk en bediscussiëren vervolgens met de klas de juistheid ervan.

Kernbegrippen

Kantkennistheoriekentheorie

Kants plichtethiek

Aan de hand van een casus met Amerikaanse commando’s wordt het verschil tussen gevolgenethiek en plichtethiek behandeld. Kants categorische imperatief wordt uitgelegd en toegepast op enkele voorbeelden en leerlingen analyseren een tekstfragment van Kant met voorbeelden van de categorische imperatief

Kernbegrippen

Kantplichtethiek

Kennistheorie rationalisme en empirisme: van Plato tot Hume

Lessenserie over kennistheorie. Hoe kunnen we iets weten? Na een introductie over verschillende kennisbronnen, wordt dieper ingegaan op het rationalisme van Plato en Descartes. En op het empirisme van Locke, Berkeley en Hume.

Kernbegrippen

BerkeleyDescartesempirismeHumeideeënleerkenniskennisbronkennistheorieLockePlatorationalisme

Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme

Latour en de actor-netwerktheorie

Een lessenreeks over de actor-netwerktheorie van Bruno Latour, die laat zien dat de wetenschap niet per se een logisch opgebouwd geheel is waar waarheden geproduceerd worden, maar eerder een netwerk van allerlei actoren die allianties met elkaar aangaan teneinde geld, succes, etc te verkrijgen.

Kernbegrippen

actor-netwerktheoriefeitenLatourmaatschappelijke praktijkpraktijktechniektheoriewaardegebondenheidwaardevrijheidwetenschappelijke praktijk