Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


GLVM – H7 Hegel en ‘Passengers’ – ET 33, 34, 35 en 36

Aan de hand van de film ‘’Passengers’’ worden toepassingsvragen behandeld die aansluiten bij kritiek van Hegel op het atomaire vrijheidsbegrip en bij de rol die hij ziet voor de verschillende sferen van zedelijkheid. De les begint met een herhaling van de vijf bestaanscondities en de moderniteit als project van bevrijding.

Kernbegrippen

AnerkennungHegelMacIntyrezedelijkheid

GLVM – H7 Virtuele biotoop – ET 30

Leerlingen gaan aan de slag met hun eigen smartphone en filmen hoe zij (elementen van) de virtuele biotoop en sociaal atomisme herkennen in hun eigen leven.

Kernbegrippen

sociaal atomismevirtuele biotoop

GLVM – H6 Marx, nog altijd actueel – ET 22, 23 en 28

Leerlingen onderzoeken in groepjes de betekenis van belangrijke citaten uit het examencahier over de maatschappijanalyse van Marx met behulp van beeldfragmenten uit de BNN-serie Bloed, zweet en luxeproblemen. In deze serie gaan Nederlandse jongeren zelf aan het werk in de fabrieken waar hun luxegoederen gemaakt worden, vaak in schrijnende omstandigheden.

Kernbegrippen

arbeidcommunismekapitaalkapitalismeKarl Marxvervreemding

GLVM – H8 Foucault – ET 44 en 47

Foucaults begrippen van macht, normalisering, disciplinering en onderdrukking worden besproken en bediscussieerd aan de hand van o.a. het Chinese sociaalkredietsysteem. Leerlingen denken na over de vraag of disciplinering altijd negatief is.

Kernbegrippen

disciplinerende machtdisciplineringFoucaultmachtnormalisering

Socratisch gesprek

De leerlingen leren in groepjes van zes socratische gesprekken te voeren, waarbij vooral de nadruk ligt op het oefenen van de rollen: de gesprekspartner, de notulant en de voorzitter.

Kernbegrippen

Socratisch gesprek

GLVM – H3 theologale deugden – ET 12

In deze les wordt met een stappenplan eindterm 12 bij GLVM uitgewerkt door  leerlingen. Vervolgens maken ze in groepjes een toepassingsvraag over deze stof.  

Kernbegrippen

Aristotelesgeloofhoopklassieke deugdenliefdePlatoTheologale deugden