Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


GLVM – toets – H1 t/m 9

Toets over Het goede leven en de vrije markt hoofdstuk 1 t/m 9.

Kernbegrippen

GLVMLes op afstandopen boek toetstoets

GLVM – Werkboek (teaser)

Werkboek horende bij examenthema ‘Het Goede Leven en de Vrije Markt’. Opdrachten bij de hoofdstuk 1 en 2 van het examencahier. Het gehele werkboek is te bestellen bij Lemniscaat.

Kernbegrippen

GLVM -videolessen alle eindtermen

Videolessen bij alle eindtermen van Het goede leven en de vrije markt.

Kernbegrippen

GLVMLes op afstand

GLVM – H7 ‘Greed is good’ – ET 31 en 32

Aan de hand van de beroemde speech van Gordon Gekko (‘Wall Street’) beoordelen leerlingen de voor- en nadelen van egoïsme en hebzucht. Ook wordt de rol van deugd binnen het debat tussen liberalen en communitaristen besproken, a.d.h.v. een herhaling van de deugd rechtvaardigheid (eindterm 9).

Kernbegrippen

communitarismedeugdegoïsmehebzuchtliberalismeMandeville

GLVM – H7 Hegel en ‘Passengers’ – ET 33, 34, 35 en 36

Aan de hand van de film ‘’Passengers’’ worden toepassingsvragen behandeld die aansluiten bij kritiek van Hegel op het atomaire vrijheidsbegrip en bij de rol die hij ziet voor de verschillende sferen van zedelijkheid. De les begint met een herhaling van de vijf bestaanscondities en de moderniteit als project van bevrijding.

Kernbegrippen

AnerkennungHegelMacIntyrezedelijkheid

Hempel en de ravenparadox

Leg het inductieprobleem aan de leerlingen uit aan de hand van Hempels ravenparadox! In deze lessenreeks is er een afwisseling van klassikale uitleg over inductie en deductie, van het maken van opdrachten en van een interactieve werkvorm in het computerlokaal. Veel plezier!

Kernbegrippen

deductieHempelinductieinductieprobleemlogisch positivismeravenparadoxverwerkingsopdracht