Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Hempel en de ravenparadox

Leg het inductieprobleem aan de leerlingen uit aan de hand van Hempels ravenparadox! In deze lessenreeks is er een afwisseling van klassikale uitleg over inductie en deductie, van het maken van opdrachten en van een interactieve werkvorm in het computerlokaal. Veel plezier!

Kernbegrippen

deductieHempelinductieinductieprobleemlogisch positivismeravenparadoxverwerkingsopdracht

Herbert Marcuse over valse behoeften

Deze les gaat over Herbert Marcuse en zijn kernbegrip van ‘valse behoeften’. De les begint met een experiment waarin de leerlingen hun telefoons moeten inleveren, om zo een discussie te provoceren. Vervolgens worden de kernbegrippen uitgelegd aan de hand van concrete voorbeelden en opdrachten in de les.

Eventueel kun je in een tweede les het onderwerp verdiepen door de primaire tekst van Kessels over Marcuse en valse behoeften te lezen.

Kernbegrippen

consumptiemaatschappijHerbert Marcusekapitalismekritiekmarxismerepressieve tolerantievalse behoeften

Het lichaam-geestprobleem in de film Her

Samantha (hoofdpersonage in de lovestory Her) is een kunstmatige intelligentie. Ze is slim, grappig én ze heeft geen lichaam. Kan Samantha verliefdheid ervaren? Een les waarin het lichaam-geestprobleem aan de kaak wordt gesteld, toegespitst op emoties. Naar aanleiding van korte filmfragmenten uit de film Her wordt in de klas het gesprek aangegaan. Vervolgens wordt theoretische verdieping gezocht bij Merleau-Ponty, James en Nussbaum.

Kernbegrippen

DescartesemotiegeestJameslichaamMerleau-PontyNussbaumverliefdheid

Het schip van Theseus

Deze les maakt het mogelijk om een onderwijsleergesprek te geven aan de hand van een presentatie van verschillende concrete voorbeelden die het gedachte-experiment van het schip van Theseus illustreren.

Kernbegrippen

Het schip van Theseuskwalitatieve identiteitnummerieke identiteit

Hume’s empirisme en causaliteit in een flipbook

Twee lessen over Hume’s empirisme en zijn ideeën over causaliteit. Leerlingen bespreken aan de hand van een zelfgemaakt flipbook waarom volgens Hume causaliteit een problematisch concept is.

Kernbegrippen

causaliteitempirismeHumeimpressiekennistheorie

Integratie: multiculturalisme, nationalisme en liberalisme

In deze les gaan de leerlingen pleidooien houden over integratie en drie verschillende perspectieven daarop: multiculturalisme, liberalisme en nationalisme. Zie kiezen één van de drie standpunten en houden vervolgens een discussie. De docent geeft een inleiding tot het vraagstuk van integratie aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Kernbegrippen

integratieliberalismemigratiemulticulturalismenationalismevluchtelingen