Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Het lichaam-geestprobleem in de film Her

Samantha (hoofdpersonage in de lovestory Her) is een kunstmatige intelligentie. Ze is slim, grappig én ze heeft geen lichaam. Kan Samantha verliefdheid ervaren? Een les waarin het lichaam-geestprobleem aan de kaak wordt gesteld, toegespitst op emoties. Naar aanleiding van korte filmfragmenten uit de film Her wordt in de klas het gesprek aangegaan. Vervolgens wordt theoretische verdieping gezocht bij Merleau-Ponty, James en Nussbaum.

Kernbegrippen

DescartesemotiegeestJameslichaamMerleau-PontyNussbaumverliefdheid

Het schip van Theseus

Deze les maakt het mogelijk om een onderwijsleergesprek te geven aan de hand van een presentatie van verschillende concrete voorbeelden die het gedachte-experiment van het schip van Theseus illustreren.

Kernbegrippen

Het schip van Theseuskwalitatieve identiteitnummerieke identiteit

Hume’s empirisme en causaliteit in een flipbook

Twee lessen over Hume’s empirisme en zijn ideeën over causaliteit. Leerlingen bespreken aan de hand van een zelfgemaakt flipbook waarom volgens Hume causaliteit een problematisch concept is.

Kernbegrippen

causaliteitempirismeHumeimpressiekennistheorie

Integratie: multiculturalisme, nationalisme en liberalisme

In deze les gaan de leerlingen pleidooien houden over integratie en drie verschillende perspectieven daarop: multiculturalisme, liberalisme en nationalisme. Zie kiezen één van de drie standpunten en houden vervolgens een discussie. De docent geeft een inleiding tot het vraagstuk van integratie aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Kernbegrippen

integratieliberalismemigratiemulticulturalismenationalismevluchtelingen

Introductie tot de vraag: ‘Wat is filosofie?’

In deze les bespreek je met leerlingen wat filosofische vragen zijn en wat vooronderstellingen zijn en pas je dit toe op de vraag ‘Wie ben ik?’

Kernbegrippen

filosofische vragenidentiteitvooronderstellingen

John Locke en het maatschappelijk verdrag

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de contractfilosofie van John Locke. Allereerst lezen ze een korte tekst, wanneer ze de hoofdlijnen verwerken in een stripverhaal. Als laatste maken zij nog een aantal verwerkingsvragen.

 

Kernbegrippen

Lockemaatschappelijk verdragnatuurrechtennatuurtoestandsociaal contractstripverhaal