Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


GLVM – H6 Marx, nog altijd actueel – ET 22, 23 en 28

Leerlingen onderzoeken in groepjes de betekenis van belangrijke citaten uit het examencahier over de maatschappijanalyse van Marx met behulp van beeldfragmenten uit de BNN-serie Bloed, zweet en luxeproblemen. In deze serie gaan Nederlandse jongeren zelf aan het werk in de fabrieken waar hun luxegoederen gemaakt worden, vaak in schrijnende omstandigheden.

Kernbegrippen

arbeidcommunismekapitaalkapitalismeKarl Marxvervreemding

GLVM – H7 Virtuele biotoop – ET 30

Leerlingen gaan aan de slag met hun eigen smartphone en filmen hoe zij (elementen van) de virtuele biotoop en sociaal atomisme herkennen in hun eigen leven.

Kernbegrippen

sociaal atomismevirtuele biotoop

GLVM – H8 Foucault – ET 44 en 47

Foucaults begrippen van macht, normalisering, disciplinering en onderdrukking worden besproken en bediscussieerd aan de hand van o.a. het Chinese sociaalkredietsysteem. Leerlingen denken na over de vraag of disciplinering altijd negatief is.

Kernbegrippen

disciplinerende machtdisciplineringFoucaultmachtnormalisering

GLVM – H8 Habermas, Rutte en het Rijnlandse model – ET 41, 42, 45 en 46

GLVM Hoofdstuk 8, Eindtermen 41, 42, 45, 46

Instituties, rationaliteit en communicatief handelen worden door leerlingen zelf onderzocht aan de hand van een casus over Mark Rutte en dividendbelasting.

Kernbegrippen

Angelsaksisch modelcommunicatieve rationaliteitharde institutiesinstrumentele rationaliteitJürgen HabermasRijnlands modelzachte instituties

GLVM – H9 Een sterk lichaam, waarom eigenlijk? – ET 51-52

Over beeld, werkelijkheid en functie van ons lijf – bij eindterm 50 en 51 GLVM (begin van H9)

Wat heb je nog aan kracht? Is de functie van ons lijf verplaatst van het slagveld naar de beeldcultuur?

Naar aanleiding van een observatie-opdracht en een vraag aan ouders / verzorgers worden de begrippen van eindterm 50 en 51 uit GLVM uitgewerkt

Kernbegrippen

beeldcultuurconsumptiemaatschappijgenotgeweldidentiteitinstinctmanipulatieontlijvingverlangensvirtualisering

GLVM – proefexamen Nijmeegse Kring

Proefexamen over ‘Het goede leven en de vrije markt’, gemaakt door de Nijmeegse Kring.

N.B. Alleen toegankelijk voor leden

Kernbegrippen

examenGLVMproefexamentoets