Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


GLVM – H1 t/m 12 opdrachten en filmpjes

Samenvattingen, opdrachten en filmpjes bij het gehele boek van ‘Het goede leven en de vrije markt’, van de hand van Marc Feringa

Kernbegrippen

GLVM

GLVM – H1 Wie is er verantwoordelijk op de vrije markt?

Kernbegrippen

Introductieles GLVMverantwoordelijkheidVrije markt

GLVM – H3 theologale deugden – ET 12

In deze les wordt met een stappenplan eindterm 12 bij GLVM uitgewerkt door  leerlingen. Vervolgens maken ze in groepjes een toepassingsvraag over deze stof.  

Kernbegrippen

Aristotelesgeloofhoopklassieke deugdenliefdePlatoTheologale deugden

GLVM – H4 en tekst Locke – ET 13-19

Een grote hoeveelheid lees- en verwerkingsvragen waarmee hoofdstuk 4 en de tekst van Locke zelfstandig door leerlingen doorgewerkt kunnen worden, vervolgens een lesplan voor een klassengesprek om de stof te bespreken en verder uit te leggen.

Kernbegrippen

autonomieexistentialismeindividuKantKierkegaardLocke

GLVM – H6 Marx, nog altijd actueel – ET 22, 23 en 28

Leerlingen onderzoeken in groepjes de betekenis van belangrijke citaten uit het examencahier over de maatschappijanalyse van Marx met behulp van beeldfragmenten uit de BNN-serie Bloed, zweet en luxeproblemen. In deze serie gaan Nederlandse jongeren zelf aan het werk in de fabrieken waar hun luxegoederen gemaakt worden, vaak in schrijnende omstandigheden.

Kernbegrippen

arbeidcommunismekapitaalkapitalismeKarl Marxvervreemding

GLVM – H7 Virtuele biotoop – ET 30

Leerlingen gaan aan de slag met hun eigen smartphone en filmen hoe zij (elementen van) de virtuele biotoop en sociaal atomisme herkennen in hun eigen leven.

Kernbegrippen

sociaal atomismevirtuele biotoop