Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme

Latour en de actor-netwerktheorie

Een lessenreeks over de actor-netwerktheorie van Bruno Latour, die laat zien dat de wetenschap niet per se een logisch opgebouwd geheel is waar waarheden geproduceerd worden, maar eerder een netwerk van allerlei actoren die allianties met elkaar aangaan teneinde geld, succes, etc te verkrijgen.

Kernbegrippen

actor-netwerktheoriefeitenLatourmaatschappelijke praktijkpraktijktechniektheoriewaardegebondenheidwaardevrijheidwetenschappelijke praktijk

Mars ONE: een nieuwe samenleving op Mars

Sociale Filosofie introduceren aan de hand van Mars ONE, leerlingen opdrachten laten bedenken op basis waarvan je kandidaten voor de Mars ONE zou moeten selecteren.

Kernbegrippen

legitimiteitmachtrechtvaardigheidverantwoordelijkheid

Mens en dier

Deze lessen gaan over het eten van dieren, over de relatie tussen mensen en dieren en over onze eigen omgang met dieren. Daarin wordt de morele rechtvaardiging van onze verhouding tot dieren (en het milieu) onderzocht door een gedachte-experiment, socratisch onderzoek, filosofische citaten, ethische posities en het creëren van een concept.

Kernbegrippen

deugdethiekdierenethiekgoed en kwaadmoraalplichtethiekrechtvaardigheidutilismewaarden en normen

Mens vs. machine: wat is intentionaliteit?

In twee lessen wordt onderzocht of kunstmatige intelligentie intentionaliteit kan hebben en daarmee een voorwaarde voor moraliteit. Aan de hand van de Turing-test en de Chinese Kamer worden argumenten voor en tegen intentionaliteit bij kunstmatige intelligentie besproken.

Kernbegrippen

Chinese Kamerintentionaliteitkunstmatige intelligentierobotsSearleTuringTuring-testzelfbewustzijn

Met Karl Marx boten tekenen

De les Karl Marx over vervreemding geeft een inleiding tot twee kernbegrippen van Marx’ kritiek op het kapitalisme: uitbuiting en vervreemding. De les begint met een spel waarin de leerlingen boten moeten tekenen. Spelenderwijs komen ze erachter wat ‘vervreemding’ betekent. Veel plezier!

Kernbegrippen

Karl Marxuitbuitingvervreemding