Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Foucault: waarheid en macht

Deze les behandelt het denken van Foucault over het vertoog, disciplinerende macht en het panopticum. De les is desgewenst aan te vullen met een uitgebreide verdiepingstekst met vragen en met toepassingsopdrachten (in de bijlagen).

Kernbegrippen

disciplineringFoucaultinstructiemachtnormaliseringvertoogwaarheid

Gettier-gevallen

In deze les lezen je leerlingen na een korte introductie zelf het artikel “Is Justified True Belief Knowledge?” (in het Engels) van Edmund Gettier. Ze maken er opdrachten bij, aan het einde wordt de waarheidsgevoeligheidseis geintroduceerd en leren ze deze toepassen.

Kernbegrippen

gettiernozickrechtvaardigingstandaarddefinitie van kenniswaarheidsgevoeligheidseis

GLVM – H1 t/m 12 opdrachten en filmpjes

Samenvattingen, opdrachten en filmpjes bij het gehele boek van ‘Het goede leven en de vrije markt’, van de hand van Marc Feringa

Kernbegrippen

GLVM

GLVM – H1 Wie is er verantwoordelijk op de vrije markt?

Kernbegrippen

Introductieles GLVMverantwoordelijkheidVrije markt

GLVM – H3 theologale deugden – eindterm 12

GLVM Hoofdstuk 3, eindterm 12

In deze les wordt met een stappenplan eindterm 12 uitgewerkt door de leerlingen. Vervolgens maken ze in groepjes een toepassingsvraag over deze stof.  

Kernbegrippen

Aristotelesgeloofhoopklassieke deugdenliefdePlatoTheologale deugden

GLVM – H4 en tekst Locke, eindterm 13-19

Een grote hoeveelheid lees- en verwerkingsvragen waarmee hoofdstuk 4 en de tekst van Locke zelfstandig door leerlingen doorgewerkt kunnen worden, vervolgens een lesplan voor een klassengesprek om de stof te bespreken en verder uit te leggen.

Kernbegrippen

autonomieexistentialismeindividuKantKierkegaardLocke