Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Het schip van Theseus

Deze les maakt het mogelijk om een onderwijsleergesprek te geven aan de hand van een presentatie van verschillende concrete voorbeelden die het gedachte-experiment van het schip van Theseus illustreren.

Kernbegrippen

Het schip van Theseuskwalitatieve identiteitnummerieke identiteit

Hume’s empirisme en causaliteit in een flipbook

Twee lessen over Hume’s empirisme en zijn ideeën over causaliteit. Leerlingen bespreken aan de hand van een zelfgemaakt flipbook waarom volgens Hume causaliteit een problematisch concept is.

Kernbegrippen

causaliteitempirismeHumeimpressiekennistheorie

Integratie: multiculturalisme, nationalisme en liberalisme

In deze les gaan de leerlingen pleidooien houden over integratie en drie verschillende perspectieven daarop: multiculturalisme, liberalisme en nationalisme. Zie kiezen één van de drie standpunten en houden vervolgens een discussie. De docent geeft een inleiding tot het vraagstuk van integratie aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Kernbegrippen

integratieliberalismemigratiemulticulturalismenationalismevluchtelingen

John Locke en het maatschappelijk verdrag

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de contractfilosofie van John Locke. Allereerst lezen ze een korte tekst, wanneer ze de hoofdlijnen verwerken in een stripverhaal. Als laatste maken zij nog een aantal verwerkingsvragen.

 

Kernbegrippen

Lockemaatschappelijk verdragnatuurrechtennatuurtoestandsociaal contractstripverhaal

Kants kentheorie in woord en gebaar

Leerlingen beelden Kants kentheorie uit in een zelfgemaakt toneelstuk en bediscussiëren vervolgens met de klas de juistheid ervan.

Kernbegrippen

Kantkennistheoriekentheorie

Kants plichtethiek

Aan de hand van een casus met Amerikaanse commando’s wordt het verschil tussen gevolgenethiek en plichtethiek behandeld. Kants categorische imperatief wordt uitgelegd en toegepast op enkele voorbeelden en leerlingen analyseren een tekstfragment van Kant met voorbeelden van de categorische imperatief

Kernbegrippen

Kantplichtethiek