Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Feminisme en Wrecking Ball

Aan de hand van de filosofie van Sartre en Foucault ontleden we wat er gebeurt in de veelbesproken clip “Wrecking Ball” van Miley Cyrus: wat bedoelt ze met deze clip, wat wil ze ermee bereiken en in hoevere slaagt ze daarin? De verschillende soorten feministische filosofie van Simone de Beauvoir en Luce Irigaray worden kort geïntroduceerd en toegepast. De leerlingen lezen twee reacties uit de muziekwereld op deze clip en vergelijken deze met elkaar. We eindigen de les met een discussie.

Kernbegrippen

de beauvoirempowermentfeminismeFoucaultirigaraymachtrepresentatieSartre

Film Minortity Report

In deze les wordt het eerste deel van de film Minority Report bekeken en gebruikt als casus om te spreken over rechtvaardigheid en over utilisme.

Kernbegrippen

deugdethiekrechtvaardigheidutilismeverantwoordelijkheid

Filmanalyse van ‘Die Welle’ met Foucault

Deze lessen gaan over disciplineringprocessen door groepen. Foucault en het structuralisme staan centraal. De film Die Welle biedt een herkenbaar voorbeeld waarin dat heftig wordt uitgespeeld en waarin allerlei mechanismen zijn te bestuderen. Ik kies ervoor om korte scènes te observeren en die door te spreken.

Kernbegrippen

disciplinerende machtFoucaultstructuralisme

Foucault: waarheid en macht

Deze les behandelt het denken van Foucault over het vertoog, disciplinerende macht en het panopticum. De les is desgewenst aan te vullen met een uitgebreide verdiepingstekst met vragen en met toepassingsopdrachten (in de bijlagen).

Kernbegrippen

disciplineringFoucaultinstructiemachtnormaliseringvertoogwaarheid

Gettier-gevallen

In deze les lezen je leerlingen na een korte introductie zelf het artikel “Is Justified True Belief Knowledge?” (in het Engels) van Edmund Gettier. Ze maken er opdrachten bij, de waarheidsgevoeligheidseis wordt geïntroduceerd en leerlingen leren deze toepassen.

Kernbegrippen

gettiernozickrechtvaardigingstandaarddefinitie van kenniswaarheidsgevoeligheidseis

GLVM – H1 en H2

Uitgebreide samenvatting van hoofdstuk 1 en 2 van Het goede leven en de vrije markt.

Kernbegrippen

GLVMLes op afstand