Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Foucault: waarheid en macht

Deze les behandelt het denken van Foucault over het vertoog, disciplinerende macht en het panopticum. De les is desgewenst aan te vullen met een uitgebreide verdiepingstekst met vragen en met toepassingsopdrachten (in de bijlagen).

Kernbegrippen

disciplineringFoucaultinstructiemachtnormaliseringvertoogwaarheid

Gettier-gevallen

In deze les lezen je leerlingen na een korte introductie zelf het artikel “Is Justified True Belief Knowledge?” (in het Engels) van Edmund Gettier. Ze maken er opdrachten bij, aan het einde wordt de waarheidsgevoeligheidseis geintroduceerd en leren ze deze toepassen.

Kernbegrippen

gettiernozickrechtvaardigingstandaarddefinitie van kenniswaarheidsgevoeligheidseis

GLVM – Een sterk lichaam, waarom eigenlijk? ET 51-52

Over beeld, werkelijkheid en functie van ons lijf – bij eindterm 50 en 51 GLVM (begin van H9)

Wat heb je nog aan kracht? Is de functie van ons lijf verplaatst van het slagveld naar de beeldcultuur?

Naar aanleiding van een observatie-opdracht en een vraag aan ouders / verzorgers worden de begrippen van eindterm 50 en 51 uit GLVM uitgewerkt

Kernbegrippen

beeldcultuurconsumptiemaatschappijgenotgeweldidentiteitinstinctmanipulatieontlijvingverlangensvirtualisering

GLVM – H3 theologale deugden – eindterm 12

GLVM Hoofdstuk 3, eindterm 12

In deze les wordt met een stappenplan eindterm 12 uitgewerkt door de leerlingen. Vervolgens maken ze in groepjes een toepassingsvraag over deze stof.  

Kernbegrippen

Aristotelesgeloofhoopklassieke deugdenliefdePlatoTheologale deugden

GLVM – H4 en tekst Locke, eindterm 13-19

Een grote hoeveelheid lees- en verwerkingsvragen waarmee hoofdstuk 4 en de tekst van Locke zelfstandig door leerlingen doorgewerkt kunnen worden, vervolgens een lesplan voor een klassengesprek om de stof te bespreken en verder uit te leggen.

Kernbegrippen

autonomieexistentialismeindividuKantKierkegaardLocke

GLVM – Habermas, Rutte en het Rijnlandse model

GLVM Hoofdstuk 8, Eindtermen 41, 42, 45, 46

Instituties, rationaliteit en communicatief handelen worden door leerlingen zelf onderzocht aan de hand van een casus over Mark Rutte en dividendbelasting.

Kernbegrippen

Angelsaksisch modelcommunicatieve rationaliteitharde institutiesinstrumentele rationaliteitJürgen HabermasRijnlands modelzachte instituties