Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Existentialisme

In deze lessen wordt ingegaan op de vraag wat volgens het existentialisme een goede handeling bepaalt. Daarbij worden twee fragmenten uit ‘Existentialisme is Humanisme’ gelezen, en wordt er gereflecteerd op hoe het existentialisme zich verhoudt tot de andere ethische stromingen.

Kernbegrippen

existentialismeSartreverantwoordelijkheidvrijheid

Feit en mening

Door het invullen van de feit of mening vragenlijst leren leerlingen dat morele uitspraken problematisch zijn in te delen. Daarnaast leren ze dat morele uitspraken prescriptief zijn, terwijl veel andere uitspraken descriptief zijn. Ook leren leerlingen de naturalistische drogreden.

Kernbegrippen

descriptief prescriptiefis-ought fallacynaturalistische drogreden

Film Minortity Report

In deze les wordt het eerste deel van de film Minority Report bekeken en gebruikt als casus om te spreken over rechtvaardigheid en over utilisme.

Kernbegrippen

deugdethiekrechtvaardigheidutilismeverantwoordelijkheid

Kants plichtethiek

Aan de hand van een casus met Amerikaanse commando’s wordt het verschil tussen gevolgenethiek en plichtethiek behandeld. Kants categorische imperatief wordt uitgelegd en toegepast op enkele voorbeelden en leerlingen analyseren een tekstfragment van Kant met voorbeelden van de categorische imperatief

Kernbegrippen

Kantplichtethiek

Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme

Mens en dier

Deze lessen gaan over het eten van dieren, over de relatie tussen mensen en dieren en over onze eigen omgang met dieren. Daarin wordt de morele rechtvaardiging van onze verhouding tot dieren (en het milieu) onderzocht door een gedachte-experiment, socratisch onderzoek, filosofische citaten, ethische posities en het creëren van een concept.

Kernbegrippen

deugdethiekdierenethiekgoed en kwaadmoraalplichtethiekrechtvaardigheidutilismewaarden en normen