Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Vrouwen in de filosofie lessenserie

Lessenserie gemaakt door twee leerlingen als onderdeel van hun pws over vrouwen in de filosofie. In acht verschillende lessen staan steeds vrouwelijke filosoof centraal in een filosofisch domein centraal: van Simone de Beauvoir en Judith Butler tot Saba Mahmood, Ban Zhoa en nog vele anderen.

Kernbegrippen

Amber CaseAnna Maria van SchurmanAyn RandBan ZhaoCharlotte WittChristina van ZwedenDonna HarawayHarriet MartineauHildegard van BingenHypatia van AlexandriëJane AddamsJosina Carolina van LyndenJudith ButlerMarguerite PoreteMiranda FrickerSaba MahmoodSimone de BeauvoirTullia d’Aragonavrouwelijke filosofenvrouwen

PO Film en filosofie

In deze praktische opdracht kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met een filosofische analyse van een film. Aan de hand van een stappenmodel met 6 stappen reflecteren leerlingen op de relatie tussen filosofie en film.

Kernbegrippen

film

RV-toets examenprogramma vwo

Resultaatverbeteringstoets voor het examenprogramma vwo.

Kernbegrippen

resultaatverbeteringstoetsrv-toets

Kahoots bij ‘Ik. Filosofie van het zelf’

Kahoots bij elk hoofdstuk van het havo-examenonderwerp ‘Ik. Filosofie van het zelf’.

Docenten loggen in met https://create.kahoot.it/. Account is gratis. Zoek vervolgens op ‘Ik. Filosofie van het zelf’. Ook geschikt voor les-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandpersoonlijke identiteit

Wetenschapsfilosofie open boek toets

Twee open boek toetsen bij het SE-domein Wetenschapsfilosofie. Ook te gebruiken voor les-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toets

Antropologie open boek toets

Open boek toets bij het SE-domein Wijsgerige Antropologie. Ook geschikt voor les-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toets