Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


De bloei van het Griekse denken: een inleiding in de filosofie

Deze lesmethode over het Oudgriekse denken en de logica geeft een inleiding in de filosofie!

Kernbegrippen

AristotelesDemocritusdrogredenengrotallegorieHeraclitusideeënleerinleidinglogicaNatuurfilosofenpaardenmennerParmenidesPlatoPlato's zielsopvattingSocratesSocratisch dialoogSocratisch gesprekThalesZeno

De empirische cyclus

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Kernbegrippen

deductieempirische cyclusinductie

Dilthey en de hermeneutiek

In deze lessenserie gaan de leerlingen actief te werk met de hermeneutische methode. In de eerste les krijgen ze een uitleg over de hermeneutiek. In de tweede les moeten ze de hermeneutische methode toepassen op concrete voorbeelden. In de derde en laatste les gaan ze een primaire bijbeltekst uitleggen aan de hand van de hermeneutische methode.

Kernbegrippen

Diltheygeesteswetenschappenhermeneutiekhermeneutische cirkelhermeneutische methodeinterpretatienatuurwetenschappen

Egoïsme en altruïsme bij Frans de Waal

Kijkopdracht bij een TED talk van Frans de Waal over moreel gedrag van dieren. Leerlingen reflecteren op de vraag of de mens van nature egoïst of altruist is.

Kernbegrippen

altruïsmeegoïsmeevolutionaire ethiekFrans de Waalmens en dier

Epicurus – Brief aan Menoeceus

Waarom doe ik wat ik doe? In deze les doe je met leerlingen (meditatie)oefeningen over ‘waarom’ en ‘de dood’. Vervolgens lezen leerlingen de Brief van Epicurus aan Menoeceus over zijn opvattingen over filosofie en het hoogste goed: geluk.

Kernbegrippen

Epicurusgenothedonismehet goedeintrinsieke en instrumentele waarden

Essay schrijven over een zelfgekozen emotie

Leerlingen leren stap voor stap een essay te schrijven over een emotie naar eigen keuze.

Kernbegrippen

domein A (vaardigheid)domein B (wijsgerige antropologie)emoties