Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Cultuurverschillen: een lessenreeks

De lessenreeks bevat inleidingen op thema’s die gerelateerd zijn aan mensenrechten/discriminatie en levensbeschouwing/religie. Aan die inleidingen zijn steeds opdrachten en/of een debat gekoppeld. Algemeen doel is om op een goede manier in gesprek te leren gaan over cultuurverschillen. Daarbij horen ook bewustwording en leren formuleren van eigen levensovertuigingen.

Kernbegrippen

AgnostArtikel 1AtheïstDarwinisme en creationismeDiscriminatieEvolutietheoriefeminismeGender/geslachtGodsbeeldenidentiteitnature nurtureNormen en waardenRacismeStereotypesVooroordelenWit privilege

De banaliteit van het kwaad – Milgram en Arendt

Aan de hand van het Milgram-experiment wordt de relatie tussen autoriteit en verantwoordelijkheid onderzocht en in verband gebracht met de banaliteit van het kwaad van Hannah Arendt. Tenslotte passen de leerlingen het concept van ‘de banaliteit van het kwaad’ toe op de wereld en zichzelf.

Kernbegrippen

ArendtmachtMilgramverantwoordelijkheid

De bloei van het Griekse denken: een inleiding in de filosofie

Deze lesmethode over het Oudgriekse denken en de logica geeft een inleiding in de filosofie!

Kernbegrippen

AristotelesDemocritusdrogredenengrotallegorieHeraclitusideeënleerinleidinglogicaNatuurfilosofenpaardenmennerParmenidesPlatoPlato's zielsopvattingSocratesSocratisch dialoogSocratisch gesprekThalesZeno

De empirische cyclus

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Kernbegrippen

deductieempirische cyclusinductie

Denken over democratie – dossiertoets

Schriftelijke toets met 12 vragen – hoofdstuk 1 t/m 5.2

Kernbegrippen

Democratie

Dilthey en de hermeneutiek

In deze lessenserie gaan de leerlingen actief te werk met de hermeneutische methode. In de eerste les krijgen ze een uitleg over de hermeneutiek. In de tweede les moeten ze de hermeneutische methode toepassen op concrete voorbeelden. In de derde en laatste les gaan ze een primaire bijbeltekst uitleggen aan de hand van de hermeneutische methode.

Kernbegrippen

Diltheygeesteswetenschappenhermeneutiekhermeneutische cirkelhermeneutische methodeinterpretatienatuurwetenschappen