Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


PO Ethische dilemma’s

Het stappenplan voor analyseren van ethische dilemma’s leert leerlingen om een complex vraagstuk systematisch te benaderen. Het is een stuk filosofisch gereedschap. Men benadert eerst het dilemma vanuit verschillende kanten en verwerft inzicht in belanghebbenden. Pas daarna formuleert men een standpunt.

Kernbegrippen

ethische dilemma's

PO Retorische oefening

Leerlingen doen allemaal een retorische oefening van ongeveer 5 minuten voor de klas. Er volgt dan een vragenronde en een feedbackronde. In totaal per leerling 20 minuten. Een goede start voor filosofielessen in de bovenbouw. Leerlingen komen allemaal aan het woord en leren positieve feedback te geven op elkaars filosofische posities.

Kernbegrippen

Popper / falsificatie

Twee lessen over Poppers wetenschapsfilosofie waarbij het falsificatieprincipe wordt toegepast op Freuds psychoanalyse en Einsteins relativiteitstheorie.

Kernbegrippen

EinsteinFalsificatieFreudPopperpsychoanalyseRelativiteitstheorie

Rawls Sluier van onwetendheid 1

Leerlingen worden geconfronteerd met een docent die een toets niet wil becijferen en in plaats daarvan op basis van speelkaarten de leerling becijfert. De leerlingen worden hierdoor op een speelse manier geconfronteerd met rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

Rawls Sluier van onwetendheid 2

Leerlingen leren Rawls’ gedachte-experiment van de sluier van onwetendheid kennen door een experiment waarbij zij zelf mogen beslissen hoe een aantal bonuspunten voor een toets verdeeld zullen worden in de klas.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

Rawls Sluier van onwetendheid 3

Leerlingen houden een presentatie over Rawls’ gedachte-experiment van de Sluier van onwetendheid n.av. een filmpje van The School of Life en een zelfstandige opdracht.

Kernbegrippen

Rawlssluier van onwetendheid