Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Mondeling over alle se-domeinen vwo

Opdrachtomschrijving voor een mondeling over twee van de vier verplichte se-domeinen voor vwo.

Kernbegrippen

Les op afstand

Moraal en relativisme

Deze les begint vanuit de normen en waarden die leerlingen zelf kennen uit hun omgeving en laat hen nadenken over verschillende moralen. Daarna bespreken leerlingen universalisme en relativisme aan de hand van de aflevering “Op zoek naar de absolute moraal” van de TELEAC-serie Denken Doorzien.

Kernbegrippen

moraalrelativismeuniversalismewaarden en normen

Natuurwetenschap in de Oudheid: Presocraten en Plato

In deze PowerPoint vind je een aantal voorbeelden van presocraten, en de visie van Plato op natuurwetenschap. In de Oudheid is natuurwetenschap vooral speculatief.

In deze Powerpoint wordt veel stof behandeld, er staat een uitgebreide uitleg in de notities bij de PowerPoint. Alsnog moet je als docent een redelijke achtergrond hebben in het onderwerp.

Kernbegrippen

natuurfilosofiePlatoPopperPresocratenwetenschapsfilosofie

Nietzsche en meta-ethiek

In deze les lees je met je leerlingen een fragment uit de Genealogie van de Moraal van Nietzsche en analyseren deze tekst vanuit meta-ethisch perspectief. De les is geschikt om het domein ethiek mee af te sluiten of om een aantal lessen over Nietzsche mee te beginnen.

Kernbegrippen

goed en kwaadmeta-ethiekNietzscherelativismewaarden en normen

Nietzsche heren- en slavenmoraal

Wie bepaalt ons gevoel van eigenwaarde? Aan de hand van een primaire tekst van Nietzsche onderzoek je met leerlingen het idee van ‘heren- en slavenmoraal’ en ‘wil tot macht’. Leerlingen verwerken deze ideeën creatief (toneel)

Kernbegrippen

goed en kwaadherenmoraal slavenmoraalmachtmoraalwaarden

Oefenen met deugdethiek

Korte verwerkingsopdracht waarbij leerlingen oefenen met het formuleren van deugden (en de bijbehorende uitersten) bij twee voorbeelden.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek