Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


PO Film en filosofie

In deze praktische opdracht kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met een filosofische analyse van een film. Aan de hand van een stappenmodel met 6 stappen reflecteren leerlingen op de relatie tussen filosofie en film.

Kernbegrippen

film

PO Genetische modificatie (CRISPR-CAS)

Leerlingen schrijven in tweetallen een dialoog over de wenselijkheid van het genetisch sleutelen aan de mens. Wetenschappers werken sinds enkele jaren op grote schaal met de techniek CRISPR-Cas om planten en dieren genetisch te modificeren. Deze techniek kan ook gebruikt worden om erfelijke ziektes bij mensen te genezen. Maar deze techniek kan ook gebruikt worden om mensen genetisch te verbeteren.

Kernbegrippen

deugdethiekgelukplichtethiekutilismewaarde

PO Persoonlijke identiteit

Praktische opdracht bij het havo-examenthema ‘persoonlijke identiteit’. Ook goed te gebruiken als toets-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toetspersoonlijke identiteit

PO Retorische oefening

Leerlingen doen allemaal een retorische oefening van ongeveer 5 minuten voor de klas. Er volgt dan een vragenronde en een feedbackronde. In totaal per leerling 20 minuten. Een goede start voor filosofielessen in de bovenbouw. Leerlingen komen allemaal aan het woord en leren positieve feedback te geven op elkaars filosofische posities.

Kernbegrippen

BetoogDiscussieFeedbackRetoriek

Popper / falsificatie

Twee lessen over Poppers wetenschapsfilosofie waarbij het falsificatieprincipe wordt toegepast op Freuds psychoanalyse en Einsteins relativiteitstheorie.

Kernbegrippen

EinsteinFalsificatieFreudPopperpsychoanalyseRelativiteitstheorie

Presentatieopdracht als schoolexamen

Presentatieopdracht naar aanleiding van een door leerlingen geschreven essay. Ook te gebruiken als toets op afstand.

Kernbegrippen

Les op afstand