Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Utilisme en Singers effectief altruïsme

Aan de hand van het trolleyprobleem en andere voorbeelden leren leerlingen het utilisme van Bentham en Mill kennen. Vervolgens worden leerlingen door een lezing van Singer over effectief altruïsme geconfronteerd met de vraag hoe consequent zij zelf zijn in utilistisch handelen.

Kernbegrippen

Benthamhedonistische calculusMillSingertrolleyprobleemutilisme

Waardenspel

Na het uitleggen van de begrippen “norm” en “waarde” speel je het waardenspel. Hierbij bepalen leerlingen eerst zelfstandig en later gezamenlijk wat hun belangrijkste waarden zijn.

Kernbegrippen

waardenwaarden en normen

Werkblad Kant en utilisme

De leerlingen geven bij verschillende morele problemen aan wat Kant en de utilisten zouden doen.

Kernbegrippen

Kantplichtethiekutilisme

White Privilege

In de les wordt er een artikel van één van de jonge denkers gelezen over wit privilege. Hierbij wordt er nagedacht over de vooronderstellingen en consequenties van dit fenomeen.

Kernbegrippen

gelijkheidwhite privilege

Worden wie je bent: een lessenreeks in levenskunst

In deze reeks passeren grote levenskunstenaars de revue. In deze lessenreeks staat de vraag centraal: Hoe word je wie je bent? De leerling werkt toe naar het schrijven van een eigen boekje over levenskunst – met een koppeling naar een beroepskeuze.

Kernbegrippen

AristotelesDeugdendeugdethiekGelukt levenGeslaagd levenGewoontesKeuzenKierkegaardMetafoor van de zielMillPlatoSocratisch gesprekSocratisch schrijvenTradities