Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Rawls Sluier van onwetendheid 3

Leerlingen houden een presentatie over Rawls’ gedachte-experiment van de Sluier van onwetendheid n.av. een filmpje van The School of Life en een zelfstandige opdracht.

Kernbegrippen

Rawlssluier van onwetendheid

Rawls’ Sluier van onwetendheid 1

Leerlingen worden geconfronteerd met een docent die een toets niet wil becijferen en in plaats daarvan op basis van speelkaarten de leerling becijfert. De leerlingen worden hierdoor op een speelse manier geconfronteerd met rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

Rawls’ Sluier van onwetendheid 2

Leerlingen leren Rawls’ gedachte-experiment van de sluier van onwetendheid kennen door een experiment waarbij zij zelf mogen beslissen hoe een aantal bonuspunten voor een toets verdeeld zullen worden in de klas.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

Reids kritiek op Lockes identiteitscriterium

In deze les geef je een presentatie over Reids kritiek op Lockes criterium voor persoonlijke identiteit. De leerlingen doen vervolgens een memory-spel als verwerkingsopdracht.

Kernbegrippen

identiteitscriteriumLockepersoonlijke identiteitReid

Relativisme Blackburn

Les over relativisme en universalisme waarin de leerlingen een interview lezen met Simon Blackburn. De bijbehorende opdracht gaat over relativisme, tolerantie, paternalisme en pomofobie. Deze tekst nuanceert en bekritiseert het relativisme. Deze les sluit goed aan op de les over relativisme en universalisme met de casus over kindhuwelijken.

Kernbegrippen

relativismeSimon Blackburnuniversalisme

RV-toets examenprogramma vwo

Resultaatverbeteringstoets voor het examenprogramma vwo.

Kernbegrippen

resultaatverbeteringstoetsrv-toets