Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Sartre en Foucault over vrijheid

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. Uiteindelijk wordt de leerlingen gevraagd een eigen positie te formuleren, rekening houdend met de argumenten van Sartre en Foucault.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartrestructuralismevrijheid

Sartre en Foucault over vrijheid – 3e klas / ob

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. Uiteindelijk wordt de leerlingen gevraagd een eigen positie te formuleren, rekening houdend met de argumenten van Sartre en Foucault.

NB Deze les is ook in een uitgebreidere versie beschikbaar voor 4e klassen, met een kijkopdracht bij Sunny Bergman’s documentaire Beperkt Houdbaar als verwerkingsopdracht. 

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismenormaliseringpanopticonSartre. Foucaultstructuralismevrijheid

Sartre en Foucault over vrijheid met kijkopdracht “Beperkt houdbaar”

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. De klas kijkt “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman en benoemt in een kijkopdracht de thema’s van Foucault in deze documentaire.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartrestructuralismevrijheid

Sartre en Foucault over vrijheid voor 4hv met kijkopdracht

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. De klas kijkt “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman en benoemt in een kijkopdracht de thema’s van Foucault in deze documentaire.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartreSaVrijheidstructuralisme

Scepticisme – open boek toets

Open boek toets bij het onderwerp Scepticisme voor vwo.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toetsscepticismetoets

Schrijfopdracht ethiek

Schrijfopdracht bij het SE-domein Ethiek. Ook te gebruiken als toets op afstand.

Kernbegrippen

Les op afstand