Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Sartre en Foucault over vrijheid

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. Uiteindelijk wordt de leerlingen gevraagd een eigen positie te formuleren, rekening houdend met de argumenten van Sartre en Foucault.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartrestructuralismevrijheid

Werkblad Kant en utilisme

Leerlingen geven bij verschillende morele problemen aan wat Kant en de utilisten zouden doen.

Kernbegrippen

Kantplichtethiekutilisme

Waardenspel

Na het uitleggen van de begrippen “norm” en “waarde” speel je het waardenspel. Hierbij bepalen leerlingen eerst zelfstandig en later gezamenlijk wat hun belangrijkste waarden zijn.

Kernbegrippen

waardenwaarden en normen

Utilisme en Singers effectief altruïsme

Aan de hand van het trolleyprobleem en andere voorbeelden leren leerlingen het utilisme van Bentham en Mill kennen. Vervolgens worden leerlingen door een lezing van Singer over effectief altruïsme geconfronteerd met de vraag hoe consequent zij zelf zijn in utilistisch handelen.

Kernbegrippen

Benthamhedonistische calculusMillSingertrolleyprobleemutilisme

Train je deugden

Korte verwerkingsopdracht waarbij leerlingen oefenen met het verband tussen deugden en activiteiten om deze te trainen. Tevens zelfreflectie-opdracht die bruikbaar is voor portfolio/ mentoraat. Voorwaarde is wel dat leerlingen en docent elkaar voldoende vertrouwen.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek

Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme