Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Schrijfopdracht mens en cultuur

Schrijfopdracht bij het onderwerp mens en cultuur. Ook te gebruiken als toets op afstand.

Kernbegrippen

cultuuridentiteitLes op afstand

Schrijfopdracht over Animal Farm bij sociale filosofie

Schrijfopdracht n.a.v. het boek Animal Farm, passend bij het SE-domein Sociale filosofie. Ook te gebruiken als toets op afstand.

Kernbegrippen

animal farmLes op afstand

Shipwreck Island

Deze les is de ideale inleiding tot de contractfilosofen. Het is een interactieve les waarin de leerlingen door middel van een gedachte-experiment erachter komen wat de natuurtoestand in de sociale filosofie inhoudt.

Kernbegrippen

gedachte-experimentHobbesLockemaatschappelijk contractmaatschappelijk verdragnatuurtoestandRousseausociaal contract

Sleutelen aan de ziel – Ethiek en antropologie bij De Volmaakte Mens afl. 3

Kijkopdracht bij een aflevering van de VPRO-serie De Volmaakte Mens (in de les of als PO). Leerlingen passen ethische theorieën toe en beargumenteren hun eigen opvattingen over wetenschappelijke ontwikkelingen die ingrijpen op ons ‘zelf’: DNA-screening, genetic profiling, zelfverbetering en ‘vergeetpil’.

Kernbegrippen

identiteitmensverbeteringtechnologie

Sociale filosofie – open boek toets

Open boek toets bij het havo SE-domein Sociale filosofie.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toetstoets

Sociale filosofie keuze PO

Praktische opdracht bij sociale filosofie die leerlingen kunnen maken i.p.v.een toets, over een actueel vraagstuk in combinatie met Marx, Mill, Arendt of Rawls

Kernbegrippen

Les op afstand