Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Relativisme Blackburn

Les over relativisme en universalisme waarin de leerlingen een interview lezen met Simon Blackburn. De bijbehorende opdracht gaat over relativisme, tolerantie, paternalisme en pomofobie. Deze tekst nuanceert en bekritiseert het relativisme. Deze les sluit goed aan op de les over relativisme en universalisme met de casus over kindhuwelijken.

Kernbegrippen

relativismeSimon Blackburnuniversalisme

Rawls’ Sluier van onwetendheid 2

Leerlingen leren Rawls’ gedachte-experiment van de sluier van onwetendheid kennen door een experiment waarbij zij zelf mogen beslissen hoe een aantal bonuspunten voor een toets verdeeld zullen worden in de klas.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

Rawls’ Sluier van onwetendheid 1

Leerlingen worden geconfronteerd met een docent die een toets niet wil becijferen en in plaats daarvan op basis van speelkaarten de leerling becijfert. De leerlingen worden hierdoor op een speelse manier geconfronteerd met rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

PO Retorische oefening

Leerlingen doen allemaal een retorische oefening van ongeveer 5 minuten voor de klas. Er volgt dan een vragenronde en een feedbackronde. In totaal per leerling 20 minuten. Een goede start voor filosofielessen in de bovenbouw. Leerlingen komen allemaal aan het woord en leren positieve feedback te geven op elkaars filosofische posities.

Kernbegrippen

BetoogDiscussieFeedbackRetoriek

PO Ethische dilemma’s

Deze PO biedt leerlingen een stappenplan voor het analyseren van ethische dilemma’s.  Ze leren om een complex vraagstuk systematisch te benaderen. Het is een stuk filosofisch gereedschap: eerst het dilemma vanuit verschillende kanten benaderen en inzicht in de betrokken belanghebbenden verwerven en pas daarna een eigen standpunt verwerven.

Kernbegrippen

ethische dilemma's

PO Genetische modificatie (CRISPR-CAS)

Leerlingen schrijven in tweetallen een dialoog over de wenselijkheid van het genetisch sleutelen aan de mens. Wetenschappers werken sinds enkele jaren op grote schaal met de techniek CRISPR-Cas om planten en dieren genetisch te modificeren. Deze techniek kan ook gebruikt worden om erfelijke ziektes bij mensen te genezen. Maar deze techniek kan ook gebruikt worden om mensen genetisch te verbeteren.

Kernbegrippen

deugdethiekgelukplichtethiekutilismewaarde