Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Train je deugden

Korte verwerkingsopdracht waarbij leerlingen oefenen met het verband tussen deugden en activiteiten om deze te trainen. Tevens zelfreflectie-opdracht die bruikbaar is voor portfolio/ mentoraat. Voorwaarde is wel dat leerlingen en docent elkaar voldoende vertrouwen.

Kernbegrippen

Aristotelesdeugddeugdethiek

Utilisme en Singers effectief altruïsme

Aan de hand van het trolleyprobleem en andere voorbeelden leren leerlingen het utilisme van Bentham en Mill kennen. Vervolgens worden leerlingen door een lezing van Singer over effectief altruïsme geconfronteerd met de vraag hoe consequent zij zelf zijn in utilistisch handelen.

Kernbegrippen

Benthamhedonistische calculusMillSingertrolleyprobleemutilisme

Vrouwen in de filosofie lessenserie

Lessenserie gemaakt door twee leerlingen als onderdeel van hun pws over vrouwen in de filosofie. In acht verschillende lessen staan steeds vrouwelijke filosoof centraal in een filosofisch domein centraal: van Simone de Beauvoir en Judith Butler tot Saba Mahmood, Ban Zhoa en nog vele anderen.

Kernbegrippen

Amber CaseAnna Maria van SchurmanAyn RandBan ZhaoCharlotte WittChristina van ZwedenDonna HarawayHarriet MartineauHildegard van BingenHypatia van AlexandriëJane AddamsJosina Carolina van LyndenJudith ButlerMarguerite PoreteMiranda FrickerSaba MahmoodSimone de BeauvoirTullia d’Aragonavrouwelijke filosofenvrouwen

Waardenspel

Na het uitleggen van de begrippen “norm” en “waarde” speel je het waardenspel. Hierbij bepalen leerlingen eerst zelfstandig en later gezamenlijk wat hun belangrijkste waarden zijn.

Kernbegrippen

waardenwaarden en normen

Werkblad Kant en utilisme

Leerlingen geven bij verschillende morele problemen aan wat Kant en de utilisten zouden doen.

Kernbegrippen

Kantplichtethiekutilisme

Wetenschapsfilosofie open boek toets

Twee open boek toetsen bij het SE-domein Wetenschapsfilosofie. Ook te gebruiken voor les-op-afstand.

Kernbegrippen

Les op afstandopen boek toets