Lesmateriaal

Op zoek naar inspiratie voor een goede les? In deze lessenbank vind je uitgewerkte lessen met bijbehorend lesmateriaal en toetsen. De lessen zijn gerubriceerd op filosofisch domein, werkvorm en leerniveau. Gebruik de zoekfilters of zoek op trefwoord om snel te vinden wat je zoekt. Toetsen zijn vergrendeld en zijn alleen toegankelijk als je ingelogd bent.

Heb je zelf nog een les of toets waar je enthousiast over bent en die je graag zou willen delen met collega’s? Neem dan contact op met de redactie van de lessenbank via lesmateriaal[at]vfvo.nl.


Kants plichtethiek

Aan de hand van een casus met Amerikaanse commando’s wordt het verschil tussen gevolgenethiek en plichtethiek behandeld. Kants categorische imperatief wordt uitgelegd en toegepast op enkele voorbeelden en leerlingen analyseren een tekstfragment van Kant met voorbeelden van de categorische imperatief

Kernbegrippen

Kantplichtethiek

Film Minortity Report

In deze les wordt het eerste deel van de film Minority Report bekeken en gebruikt als casus om te spreken over rechtvaardigheid en over utilisme.

Kernbegrippen

deugdethiekrechtvaardigheidutilismeverantwoordelijkheid

Feit of mening?

Door het invullen van de feit of mening vragenlijst leren leerlingen dat morele uitspraken problematisch zijn in te delen. Daarnaast leren ze dat morele uitspraken prescriptief zijn, terwijl veel andere uitspraken descriptief zijn. Ook leren leerlingen de naturalistische drogreden.

Kernbegrippen

descriptief prescriptiefis-ought fallacynaturalistische drogreden

Existentialisme

In deze lessen wordt ingegaan op de vraag wat volgens het existentialisme een goede handeling bepaalt. Daarbij worden twee fragmenten uit ‘Existentialisme is Humanisme’ gelezen, en wordt er gereflecteerd op hoe het existentialisme zich verhoudt tot de andere ethische stromingen.

Kernbegrippen

existentialismeSartreverantwoordelijkheidvrijheid

Eugenetica

In deze les wordt de Westerse eugenetica besproken, met voorbeelden uit het werk van Darwin en Haeckel, voorbeelden uit de VS, Nazi-Duitsland en de casus Anders Breivik.

Kernbegrippen

Darwineugeneticaevolutionaire ethiek

Epicurus – Brief aan Menoeceus

Waarom doe ik wat ik doe? In deze les doe je met leerlingen (meditatie)oefeningen over ‘waarom’ en ‘de dood’. Vervolgens lezen leerlingen de Brief van Epicurus aan Menoeceus over zijn opvattingen over filosofie en het hoogste goed: geluk.

Kernbegrippen

Epicurusgenothedonismehet goedeintrinsieke en instrumentele waarden