Lesmateriaal met:

Latour en de actor-netwerktheorie

Een lessenreeks over de actor-netwerktheorie van Bruno Latour, die laat zien dat de wetenschap niet per se een logisch opgebouwd geheel is waar waarheden geproduceerd worden, maar eerder een netwerk van allerlei actoren die allianties met elkaar aangaan teneinde geld, succes, etc te verkrijgen.

Kernbegrippen

actor-netwerktheoriefeitenLatourmaatschappelijke praktijkpraktijktechniektheoriewaardegebondenheidwaardevrijheidwetenschappelijke praktijk

Hempel en de ravenparadox

Leg het inductieprobleem aan de leerlingen uit aan de hand van Hempels ravenparadox! In deze lessenreeks is er een afwisseling van klassikale uitleg over inductie en deductie, van het maken van opdrachten en van een interactieve werkvorm in het computerlokaal. Veel plezier!

Kernbegrippen

deductieHempelinductieinductieprobleemlogisch positivismeravenparadoxverwerkingsopdracht

Sartre en Foucault over vrijheid met kijkopdracht “Beperkt houdbaar”

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. De klas kijkt “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman en benoemt in een kijkopdracht de thema’s van Foucault in deze documentaire.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartrestructuralismevrijheid

Sartre en Foucault over vrijheid

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. Uiteindelijk wordt de leerlingen gevraagd een eigen positie te formuleren, rekening houdend met de argumenten van Sartre en Foucault.

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismeFoucaultnormaliseringpanopticonSartrestructuralismevrijheid