Lesmateriaal met:

Feminisme en Wrecking Ball

Aan de hand van de filosofie van Sartre en Foucault ontleden we wat er gebeurt in de veelbesproken clip “Wrecking Ball” van Miley Cyrus: wat bedoelt ze met deze clip, wat wil ze ermee bereiken en in hoevere slaagt ze daarin? De verschillende soorten feministische filosofie van Simone de Beauvoir en Luce Irigaray worden kort geïntroduceerd en toegepast. De leerlingen lezen twee reacties uit de muziekwereld op deze clip en vergelijken deze met elkaar. We eindigen de les met een discussie.

Kernbegrippen

de beauvoirempowermentfeminismeFoucaultirigaraymachtrepresentatieSartre

Foucault: waarheid en macht

Deze les behandelt het denken van Foucault over het vertoog, disciplinerende macht en het panopticum. De les is desgewenst aan te vullen met een uitgebreide verdiepingstekst met vragen en met toepassingsopdrachten (in de bijlagen).

Kernbegrippen

disciplineringFoucaultinstructiemachtnormaliseringvertoogwaarheid

Mens vs. machine: wat is intentionaliteit?

In twee lessen wordt onderzocht of kunstmatige intelligentie intentionaliteit kan hebben en daarmee een voorwaarde voor moraliteit. Aan de hand van de Turing-test en de Chinese Kamer worden argumenten voor en tegen intentionaliteit bij kunstmatige intelligentie besproken.

Kernbegrippen

Chinese Kamerintentionaliteitkunstmatige intelligentierobotsSearleTuringTuring-testzelfbewustzijn

Filmanalyse van ‘Die Welle’ met Foucault

Deze lessen gaan over disciplineringprocessen door groepen. Foucault en het structuralisme staan centraal. De film Die Welle biedt een herkenbaar voorbeeld waarin dat heftig wordt uitgespeeld en waarin allerlei mechanismen zijn te bestuderen. Ik kies ervoor om korte scènes te observeren en die door te spreken.

Kernbegrippen

disciplinerende machtFoucaultstructuralisme