Reids kritiek op Lockes identiteitscriterium

Samenvatting

In deze les geef je een presentatie over Reids kritiek op Lockes criterium voor persoonlijke identiteit. De leerlingen doen vervolgens een memory-spel als verwerkingsopdracht.

Domein

Examen havo

Kernbegrippen

identiteitscriterium, Locke, persoonlijke identiteit, Reid

Benodigde tijd

50 tot 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Hfst. 1 van het boek Ik. Filosofie van het zelf.

Lesniveau

Havo 5

Lesplan

Geef eerst een presentatie over Reids kritiek op Locke. Laat de leerlingen vervolgens een memory-spel doen als verwerkingsopdracht. (Zie de bijlagen.)

Leerdoelen

De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat Reids kritiek op Lockes criterium voor persoonlijke identiteit inhoudt aan de hand van het voorbeeld van de generaal, de jonge officier en de jongen die appels steelt.

Benodigd materiaal

Zie bijlagen.

Suggesties voor vervolglessen

Les over Parfits criterium voor persoonlijke identiteit.

Auteur

Olle Spoelstra

Bijlagen


Schrijf een bericht