Natuurwetenschap in de Oudheid: Presocraten en Plato

Samenvatting

In deze PowerPoint vind je een aantal voorbeelden van presocraten, en de visie van Plato op natuurwetenschap. In de Oudheid is natuurwetenschap vooral speculatief.

In deze Powerpoint wordt veel stof behandeld, er staat in veel gevallen uitleg in de notities bij de PowerPoint. Alsnog moet je als docent een behoorlijke achtergrond hebben in het onderwerp.

Domein

Kennistheorie, Wetenschapsfilosofie

Kernbegrippen

natuurfilosofie, Plato, Popper, Presocraten, wetenschapsfilosofie

Benodigde tijd

Twee lesuren van 50 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Geen

Lesniveau

Vwo 5, Vwo 6

Lesplan

Vertoon de powerpoint: in de commentaarregels vind je waar nodig een toelichting. Hierin staan ook bronnen vermeld.

Leerdoelen

  • De leerling leert aan de hand van enkele voorbeelden uit de antieke natuurfilosofie het onderscheid kennen tussen speculatieve en een moderne wetenschappelijke benadering van de natuur.
  • De leerling leert de historische en inhoudelijke lijn zien van de presocraten en Plato naar Popper waarbij de status van centrale begrippen als waarneming en denken in de context van de geschiedenis van de filosofie worden geplaatst.
  • Leerlingen kunnen meedenken met de argumentaties van de verschillende antieke natuurfilosofen (argumenteren, begrijpen)
  • Leerlingen kunnen deze argumentaties kritisch evalueren.

Benodigd materiaal

PowerPoint Natuurwetenschap in de Oudheid

(Bronnen staan in de PowerPoint)

Suggesties voor vervolglessen

Wetenschapsopvatting van Aristoteles

Poppers wetenschapsfilosofie (zie de les: Popper / falsificatie)

Popper tegenover Wiener Kreis

Mogelijk (maar behoeft nadere uitwerking): vragen naar overeenkomst en verschil tussen de behandelde posities en actualisering naar bijvoorbeeld atoomtheorieën, de plaats van de wiskunde, proces tegenover strategie.

Ook kunnen primaire teksten worden gelezen (bijvoorbeeld uit Diels-Kranz, Presokratiker of Kirk & Raven, The Presocratic Philosophers) en The World of Parmenedes van Popper).

Auteur

Gijs Jonkers en Arjan Koek

Bijlagen


Schrijf een bericht