GLVM – H7 ‘Greed is good’ – ET 31 en 32

Samenvatting

Aan de hand van de beroemde speech van Gordon Gekko (‘Wall Street’) beoordelen leerlingen de voor- en nadelen van egoïsme en hebzucht. Ook wordt de rol van deugd binnen het debat tussen liberalen en communitaristen besproken, a.d.h.v. een herhaling van de deugd rechtvaardigheid (eindterm 9).

Domein

Antropologie, Ethiek, Examen vwo

Kernbegrippen

communitarisme, deugd, egoïsme, hebzucht, liberalisme, Mandeville

Benodigde tijd

1 lesuur

Vereiste voorkennis van leerlingen

Eindterm 9, de deugd rechtvaardigheid

Lesniveau

Vwo 6

Lesplan

Schrijf de stelling ‘’Greed is Good’’ op het bord

  • Leerlingen schrijven individueel een argument voor én een argument tegen de stelling op, en geven bij beide argumenten minstens twee voorbeelden (5 min.)
  • Laat een aantal leerlingen hun argumenten voorlezen en houd een korte bespreking (5 min.)

Toon het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=PF_iorX_MAw (“Greed is Good, Full speech) (5 min.) Kijkvragen:

  1. Wat is de kritiek van Gordon Gekko op de huidige organisatie(structuur)?
  2. Waarom is ‘’greed’’ goed volgens Gordon Gekko?
  3. Op welke terreinen werkt ‘’Greed’’ naast het terrein van de economie?

Bespreek de vragen (5 min.)

Klassengesprek a.d.h.v. de volgende vragen:

  1. hoe kun je met de begrippen hebzucht en egoïsme uitleggen dat de economie in de communistische Sovjet-Unie niet goed functioneerde?
  2. waarom kunnen hebzucht en egoïsme een invulling vormen van het eigen goede leven, aan de hand van persoonlijke voorbeelden?
  3. wat zal Mandeville bedoeld hebben met zijn de ondertitel ‘Private Vices, Publick Benefits’ bij zijn Fable of the Bees? (10 min.)

Korte uitleg over de begrippen ‘dunne moraal’ en ‘dikke moraal’, en de kritiek op het liberale mensbeeld vanuit het communitarisme (5 min.)

Lees klassikaal pagina 181 (vanaf de eerste volle alinea) tot paragraaf 4 (5 min.)

Herhaal eindterm 9 en vraag waarom de deugd rechtvaardigheid in onze tijd relevant kan zijn in de discussie tussen liberalen en communitaristen (10 min.)

 

Leerdoelen

Eindtermen 31 en 32

Benodigd materiaal

Speech ‘Greed is good’ uit de film ‘Wall Street’ (1987):  https://www.youtube.com/watch?v=PF_iorX_MAw

 

Auteur

Egbert de Jong

Bijlagen


Schrijf een bericht