GLVM – H1 Wie is er verantwoordelijk op de vrije markt?

Domein

Examen vwo

Kernbegrippen

Introductieles GLVM, verantwoordelijkheid, Vrije markt

Benodigde tijd

1 lesuur (+/- 50 minuten)

Lesniveau

Vwo 6

Lesplan

1: Uitleg opdracht aan de leerlingen: 10 minuten (Je kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde Powerpoint)

 • Krantenartikel uit 2012 over brand in kledingfabriek Bangladesh bespreken.
 • Verbondenheid tussen mensen hier en in de rest van de wereld aangeven: Hoe is het leven van de mensen daar verbonden met het leven van de mensen hier?
 • Groepjes van 3 leerlingen maken, enveloppen met kaartjes uitdelen en de opdracht uitleggen.

2: Leerlingen gaan aan de slag met de casus: 20 minuten

 • Kaartjes ordenen.
 • Construeren van wat er gebeurd is m.b.v. pijlen (oorzaken en gevolgen verbinden).

3: Klassikale discussie: 15 minuten

 • Wie is er verantwoordelijk?
 • Wat moet er gebeuren om dit soort rampen te voorkomen?

4: Afsluiting: 5 minuten

Hoe grijpt deze casus in op het kwestie van het goede leven en de vrije markt?

Leerdoelen

De leerling kan:

 • een aantal relevante vragen noemen bij het thema GLVM (analyseren)
 • vooronderstellingen analyseren en bediscussiĆ«ren (analyseren) (kritiseren)

Benodigd materiaal

 • Powerpoint (bijlage)
 • Kaartjes ten behoeve van discussie (Bron: GFS module: Globalisering: Hoe kunnen jongeren bewustere keuzes maken als het gaat om eerlijke handel? Gymnasium Apeldoorn, Aniek Oudshoorn, Bob Coenraats en Jan Muis (https://geofutureschool.nl/))(bijlage)

Suggesties voor vervolglessen

Verder gaan met lessen die aansluiten bij eindtermen 4 en 5 (zie bijvoorbeeld les over capability approach van Martha Nussbaum).

Auteur

Joseph van der Marck en Karen Mulder-van Oort

Bijlagen


Schrijf een bericht

GLVM – H1 Wie is er verantwoordelijk op de vrije markt?aaa