Gettier-gevallen

Samenvatting

In deze les lezen je leerlingen na een korte introductie zelf het artikel “Is Justified True Belief Knowledge?” (in het Engels) van Edmund Gettier. Ze maken er opdrachten bij, de waarheidsgevoeligheidseis wordt geïntroduceerd en leerlingen leren deze toepassen.

Domein

Kennistheorie

Kernbegrippen

gettier, nozick, rechtvaardiging, standaarddefinitie van kennis, waarheidsgevoeligheidseis

Benodigde tijd

1 lesuur van 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Leerlingen moeten behoorlijk goed Engels kunnen lezen om de tekst te volgen. Geen specifieke voorkennis vereist maar de les heeft een hoog abstractieniveau.

Lesniveau

Vwo 5, Vwo 6

Lesplan

 1. Introductie van de les: standaarddefinitie van kennis op het bord zoals te vinden in het begin van de tekst.
 2. Doornemen van de eerste drie slides van de Powerpoint ter voorbereiding op het lezen van de tekst.
 3. Lezen – individueel of in tweetallen – van de tekst, eventueel beginnen na de standaarddefinitie (want die heb je al uitgelegd bij de Powerpoint)
 4. Maken in tweetallen van de opdrachten 1 tot 3
 5. Bespreken opdrachten, haal twee of drie goede Gettier-gevallen uit de klas en laat ze uitleggen.
 6. Gezamenlijk lezen van het stukje over de waarheidsgevoeligheidseis en beantwoorden van de bijbehorende opgave. Gebruik desgewenst de vierde slide van de Powerpoint.

Leerdoelen

De leerling kan:

 •  uitleggen wat de standaarddefinitie is van kennis, wat het Gettier-probleem is en wat een Gettier-geval is (begrijpen)
 • deze kennis toepassen op een casus (analyseren)
 • uitleggen wat de waarheidsgevoeligheidseis is en in hoeverre deze een oplossing is voor het Gettier-probleem (begrijpen)

Benodigd materiaal

 • Werkblad met artikel “Is Justified True Belief Knowledge” – met opdrachten
 • Powerpoint “Gettier gevallen”

Auteur

Ine Raangs

Bijlagen


Schrijf een bericht