Feminisme en Wrecking Ball

Samenvatting

Aan de hand van de filosofie van Sartre en Foucault ontleden we wat er gebeurt in de veelbesproken clip “Wrecking Ball” van Miley Cyrus: wat bedoelt ze met deze clip, wat wil ze ermee bereiken en in hoevere slaagt ze daarin? De verschillende soorten feministische filosofie van Simone de Beauvoir en Luce Irigaray worden kort geïntroduceerd en toegepast. De leerlingen lezen twee reacties uit de muziekwereld op deze clip en vergelijken deze met elkaar. We eindigen de les met een discussie.

Domein

Antropologie

Kernbegrippen

de beauvoir, empowerment, feminisme, Foucault, irigaray, macht, representatie, Sartre

Benodigde tijd

2 lesuren van 50 minuten, met zo nodig extra tijd tussendoor om de brieven te lezen (kan goed als huiswerk worden opgegeven)

Vereiste voorkennis van leerlingen

  • Lessen over Foucault en Sartre (zie bijvoorbeeld les “Sartre en Foucault over vrijheid” – dit gedeelte kun je eventueel overslaan.
  • Redelijke leessnelheid in het Engels, want de behandelde brieven zijn in het Engels

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Les 1:

1. Aandachttrekker: vertoon videoclip “Wrecking Ball” van Miley Cyrus – https://www.youtube.com/watch?v=My2FRPA3Gf8

2. OLG: wat zou Miley Cyrus bedoeld hebben met deze clip? De achtergrond van deze clip: Miley Cyrus was vroeger Hannah Montana, een Disneyster. Met deze clip wilde ze haar onafhankelijkheid van de platenbazen demonstreren en zich afzetten tegen haar imago van schattige vrouw: ze wilde zich presenteren als een onafhankelijke jonge vrouw die doet wat ze zelf wil. Is ze hierin geslaagd? (bij foto van nog schattige Miley Cyrus)

3. Voorkennis activeren: Sartre – welke begrippen ken je nog? (de hel dat zijn de anderen, existentie / essentie, kwade trouw, vrijheid en verantwoordelijkheid.) Toepassen op deze casus: Beschrijf in drie zinnen met behulp van deze begrippen wat er gebeurt in deze videoclip volgens Sartre.

4. Voorkennis activeren: Foucault – welke begrippen ken je nog? (panopticon, discipline, macht, normalisering) Toepassen op deze casus: Beschrijf in drie zinnen met behulp van deze begrippen wat er gebeurt in deze videoclip volgens Foucault.

5. Leerdoelen uitleggen: de leerling kan het differentiedenken van Irigaray en het gelijkheidsdenken van De Beauvoir uitleggen en toepassen, en kan een beargumenteerd standpunt innemen hierover

6. Leesopdracht: lees 1.5.2 in Durf te denken over De Beauvoir en Irigaray en noteer de verschillen en overeenkomsten

 

Les 2: Reacties op “Wrecking Ball”

  1. Brieven introduceren: we gaan twee brieven lezen die door vrouwelijke muzikanten zijn geschreven aan Miley Cyrus als reactie op de clip van Wrecking Ball.

Om te beginnen is er de brief van Sinead O’Connor. Haar eigen clip bij “Nothing compares 2U” was de inspiratiebron voor die van Miley (zie dia x en stukje clip pp van Sinead O’Connor – https://www.youtube.com/watch?v=0-EF60neguk)

In reactie op deze brief heeft ook Amanda Palmer een brief geschreven. Deze is langer en we lezen hem niet in zijn geheel.

  1. Brieven lezen en opdracht maken (bijlage)
  2. (of in een vervolgles) opdracht bespreken

Leerdoelen

Na afloop van deze lessen kan de leerling de begrippen vrijheid, existentialisme, structuralisme en normalisering toepassen. De begrippen gelijkheidsdenken en differentiedenken zijn geïntroduceerd. Zij kan een eigen beargumenteerde visie expliciteren op deze verschillende invalshoeken van het feminisme

Vaardigheden: begrijpen, toepassen, kritiseren, vooronderstellingen zoeken, eigen mening ontwikkelen, stof toepassen op actualiteit

Benodigd materiaal

  • Durf te Denken paragraaf 1.5.2 over Simone de Beauvoir en Luce Irigaray
  • Powerpoint “Feministische filosofie en Miley Cyrus” (bijlage)
  • Document “Brieven over Wrecking Ball” (in het Engels) met opdrachten (bijlage)

Suggesties voor vervolglessen

les over Freud

Auteur

Deirdre Boer en Ine Raangs

Bijlagen


Schrijf een bericht