De empirische cyclus

Samenvatting

Met deze les kunnen de leerlingen hun eerste kennismaking met de empirische cyclus verwerken aan de hand van een klassikale opdracht in de les.

Domein

Wetenschapsfilosofie

Kernbegrippen

deductie, empirische cyclus, inductie

Benodigde tijd

15 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Inductie, standaardmethode van de wetenschap, empirische cyclus

Lesniveau

Vwo 5, Vwo 6

Lesplan

Deel de lesbrief uit aan de leerlingen uit. Geef aan de leerlingen de instructies die op de lesbrief vermeld staan.

Leerdoelen

De leerling kan:

  • de vijf verschillende fases van de empirische cyclus onderscheiden (begrijpen)
  • de vijf verschillende fases van de empirische cyclus uitleggen aan de hand van de uitwerking van een voorbeeld (analyseren)

Benodigd materiaal

De lesbrief (zie bijlage)

Suggesties voor vervolglessen

Een les over het logisch positivisme, inductie en deductie, ravenparadox, Hempel

Auteur

Gijs Jonkers

Bijlagen


Schrijf een bericht