De bloei van het Griekse denken: een inleiding in de filosofie

Samenvatting

Deze lesmethode over het Oudgriekse denken en de logica geeft een inleiding in de filosofie!

Domein

Antropologie, Ethiek, Kennistheorie

Kernbegrippen

Aristoteles, Democritus, drogredenen, grotallegorie, Heraclitus, ideeënleer, inleiding, logica, Natuurfilosofen, paardenmenner, Parmenides, Plato, Plato's zielsopvatting, Socrates, Socratisch dialoog, Socratisch gesprek, Thales, Zeno

Benodigde tijd

12 à 15 lessen van 50 à 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Geen vereiste voorkennis. Deze lesmethode geeft een inleiding in de filosofie.

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4

Lesplan

Zie de lesbrieven (de bijlage) die in de lesmethode zijn opgenomen.

Leerdoelen

De leerlingen kan:

  • de basisideeën van de Oudgriekse filosofen in eigen woorden uitleggen (begrijpen)
  • de basisregels van het Socratisch gesprek in eigen woorden uitleggen en toepassen
  • de 12 drogredenen herkennen in argumentaties (analyseren)
  • de modus ponens en de modus tollens in de logica in eigen woorden uitleggen (begrijpen)

Benodigd materiaal

De lesmethode. Zie bijlage.

Auteur

Martin Struik

Bijlagen


Schrijf een bericht