Filosofie op school

Fragment uit een filosofisch gesprek over VPRO-serie ‘De Volmaakte Mens’ waarin mensverbeteringstechnieken worden besproken.

 

Docent: Wie vindt dat we onszelf met zulke technieken zouden mogen verbeteren?

Leerling 1: Ik denk dat het voor de samenleving veel voordelen kan opleveren als mensen slimmer worden, omdat ze dan ook betere oplossingen kunnen bedenken voor armoede en bijvoorbeeld milieuproblemen.

Leerling 2: Nou, je kan dit soort techniek natuurlijk goed inzetten, maar ook slecht. Wat jij zegt is goed, maar ik ben bang dat veel mensen het ook voor hun eigen voordeel en niet voor het maatschappelijke belang zouden gebruiken. Dus we moeten er goed over nadenken voordat we hiermee verder gaan.

Leerling 3: Ik denk dat de individualiteit van mensen verdwijnt. Je hebt nu mensen die muzikaal zijn of goed in wiskunde, als iedereen alles heel makkelijk kan, dan ben je als mens veel minder speciaal en heeft veel van wat we nu doen eigenlijk niet zo’n zin meer: oefenen, samenwerken, noem maar op…

Doelstellingen van de VFVO

De Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs wil dat iedere leerling in Nederland eindexamen kan doen in filosofie. Zij vindt dat alle opgroeiende mensen de kans moeten krijgen om filosofisch te onderzoeken hoe ze zich betekenisvol tot zichzelf, anderen en de wereld kunnen verhouden.

Stevig verankerd filosofieonderwijs

Om het belang van filosofieonderwijs onder de aandacht te brengen en de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen, onderhoudt de VFVO contact met het Ministerie van Onderwijs en andere instanties in het onderwijsveld, zoals het College voor Toetsen en Examens en Stichting Leerplanontwikkeling. De vereniging is begin 1999 opgericht om als zelfstandig gesprekspartner met beslissingsbevoegdheden te kunnen functioneren. Op dat moment had filosofie een substantiële plek verworven in de Tweede Fase.

De VFVO vindt dat iedere school in Nederland filosofie zou moeten aanbieden, gegeven door een bevoegd filosofiedocent. Om filosofie op meer scholen in het curriculum te krijgen, adviseert en informeert de VFVO schoolbesturen en docenten die het vak op school willen invoeren. De VFVO biedt pilotlessen aan om scholen en leerlingen bekend te maken met het vak. Een dergelijke pilot werd bijvoorbeeld op het Zaanlands Lyceum gegeven.

De vereniging als vindplaats van vakmanschap

De VFVO is een vindplaats van vakmanschap. Zij brengt filosofiedocenten met elkaar in contact om de uitwisseling van expertise te bevorderen. Ieder najaar organiseert de VFVO een landelijk studiedag en in mei een examenbespreking, waarbij ook Cito is vertegenwoordigd. Ook op regionaal niveau ondersteunt de VFVO de samenwerking tussen filosofiedocenten. Door het land zijn meerdere docentenkringen actief waarbij filosofiedocenten zich kunnen aansluiten.

Deze site is het digitale clubhuis van de VFVO waar vakkennis, lesmateriaal en toetsen worden uitgewisseld. Een verzameling van de beste lessen voor ieder schoolexamendomein is te vinden onder lesmateriaal. Prangende vragen en goede ideeën kunnen uitgewisseld worden via het forum.

Folder Filosofie op School

Folder Filosofie op School

Bestuur van de VFVO

  • voorzitter | Ben Bornebroek| voorzitter[at]vfvo.nl
  • secretaris | Floris Schleicher | info[at]vfvo.nl
  • penningmeester & ledenadministratie | Annemarieke Roelvink| ledenadministratie[at]vfvo.nl
  • onderwijszaken | Wietske Muller| onderwijs[at]vfvo.nl
  • Spinoza! | Yoram Stein | spinoza[at]vfvo.nl