24/5/2024

Notulen examenbespreking HAVO TV1

Examenbespreking notulen HAVO 2024 TV1

In de bovenstaande link kun je de notulen vinden van de afgelopen examenbespreking.
Iets andere opzet dit jaar, korte weergave van het gesprek om de argumenten weer te geven en een conclusie als die getrokken kon worden.