22/6/2021

Verslag van de landelijke bespreking door docenten filosofie van het VWO-examen filosofie 2021 op 21 juni 2021

Klik hier voor de notulen