280918

tussentijdse ALV

Leden wordt gevraagd hun stem uit te brengen over het contributievoorstel voor 2019. Het contributievoorstel wordt vooraf per mail naar alle leden verzonden.

Deze ALV is opgenomen in het programma van de studiedag.