280918

VFVO studiedag

Het thema van deze studiedag is ‘de vereniging als vindplaats van vakmanschap en inspiratie’. Het beoogde resultaat: een goed gevulde, makkelijk doorzoekbare lessenbank op de nieuwe website van de VFVO waar alle leden uit kunnen putten. Achter de schermen staat de techniek al klaar. Nu is het aan jou en andere leden om de lessenbank te gaan vullen. We gaan per filosofisch domein in werkgroepen aan de slag met het uitwerken en aanscherpen van onze beste lessen, zodat ze na afloop van de studiedag direct in de lessenbank geplaatst kunnen worden. We vragen aan deelnemers om een les uit één van de domeinen sociale filosofie, kennisleer en antropologie mee te nemen.

Daarnaast zal Frans van Dorp, filosofiedocent en toetsexpert bij Cito, een werkgroep leiden over het toetsen van kritisch denken binnen het vak filosofie. Deelnemers wordt gevraagd ‘good practices’ mee te nemen om samen te bespreken: welke definities van ‘kritisch denken’ worden gehanteerd in de klas; welke context en vraaginstructies worden gegeven in de klas; welke criteria worden aangelegd voor het beoordelen van het resultaat in de klas; in hoeverre zijn de gevonden antwoorden hanteerbaar en wenselijk in het centraal examen filosofie; en wat zijn herkenbare, valide en betrouwbare toetsvragen voor kritisch denken?

Net als voorgaande studiedagen hopen we ook dit jaar op jouw expertise en inspirerende inbreng te kunnen rekenen.

Programma

 • 09:30 – 10:00
  Inloop met thee en koffie
 • 10:00 – 10:50
  Welkom door de voorzitter
  Korte ALV: stemming over contributievoorstel
  Examenupdate: stand van zaken en ontwikkelingen én de nieuwe syllabus Havo (VFVO, Cito, syllabuscommissie CvTE)
 • 10:50 – 11:00
  Koffiepauze
 • 11:00 – 12:00
  Lezing door Don Kwast over ‘De rol van de filosofiedocent’, naar aanleiding van zijn boek Denklicht. Een pleidooi voor filosofisch onderwijs
  Reactie van vakdidactici Eva-Anne le Coultre en Philippe Boekstal
  Zaaldiscussie
 • 12:00 – 12:30
  Instructie voor de werkgroepen door de mensen van filosofieles.nl
 • 12:30 – 13.30
  Verzorgde lunch
 • 13:30 – 15:30
  Keuze uit:
  – Bespreken en ontwerpen van filosofielessen voor de digitale lessenbank in werkgroepen.
  – Toeten van kritisch denken o.l.v. Frans van Dorp
 • 15:30 – 16:00
  Presentatie van de resultaten van de werkgroepen
 • 16:00
  Borrel

Praktische informatie

 • Tijd: 9:30 tot 16:00
 • Locatie: Utrecht, Seats2Meet, Moreelsepark 65, 3511EP (nabij Utrecht Centraal)
 • Kosten: €100,- voor leden en sympathisanten, €50,- voor student-leden (inclusief lunch en borrel). De kosten voor de studiedag kunnen betaald worden van je scholingsbudget.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 16 september aan via deze link. Na de uiterlijke aanmeldingsdatum ontvang je per mail de factuur. Deze dient voor aanvang van de studiedag te worden voldaan. Mocht dat onverhoopt niet gebeurd zijn, dan vragen we je om ter plekke te betalen. Annuleer je je aanmelding na 23 september, dan zal toch het inschrijfgeld in rekening worden gebracht in verband met de reeds gemaakte kosten.

Je ontvangt van te voren instructies over wat je aan materiaal dient mee te nemen voor de werkgroepen.