Lesmateriaal met:

Oorlog en ethiek

Een lessenreeks (±6 lessen) over oorlog, met daarin uitleg over  oorlogsrecht, een filmopdracht, een tekst over Carl Schmitt waarin zijn kritiek op het liberalisme wordt uiteengezet, een les over Hannah Arendt, een actuele tekst over oorlogsvoering met drones. Af te sluiten met praktische opdracht of bijbehorende toetsvraag. Een lessenreeks die leerlingen over het algemeen spannend en interessant vinden.

Kernbegrippen

Carl SchmidtEichmanngoed en kwaadHannah Arendtoorlogoorlogsrechtrechtvaardigheid

Nietzsche heren- en slavenmoraal

Wie bepaalt ons gevoel van eigenwaarde? Aan de hand van een primaire tekst van Nietzsche onderzoek je met leerlingen het idee van ‘heren- en slavenmoraal’ en ‘wil tot macht’. Leerlingen verwerken deze ideeën creatief (toneel)

Kernbegrippen

goed en kwaadherenmoraal slavenmoraalmachtmoraalwaarden

Nietzsche en meta-ethiek

In deze les lees je met je leerlingen een fragment uit de Genealogie van de Moraal van Nietzsche en analyseren deze tekst vanuit meta-ethisch perspectief. De les is geschikt om het domein ethiek mee af te sluiten of om een aantal lessen over Nietzsche mee te beginnen.

Kernbegrippen

goed en kwaadmeta-ethiekNietzscherelativismewaarden en normen

Mens en dier

Deze lessen gaan over het eten van dieren, over de relatie tussen mensen en dieren en over onze eigen omgang met dieren. Daarin wordt de morele rechtvaardiging van onze verhouding tot dieren (en het milieu) onderzocht door een gedachte-experiment, socratisch onderzoek, filosofische citaten, ethische posities en het creëren van een concept.

Kernbegrippen

deugdethiekdierenethiekgoed en kwaadmoraalplichtethiekrechtvaardigheidutilismewaarden en normen