Lesmateriaal met:

PO Retorische oefening

Leerlingen doen allemaal een retorische oefening van ongeveer 5 minuten voor de klas. Er volgt dan een vragenronde en een feedbackronde. In totaal per leerling 20 minuten. Een goede start voor filosofielessen in de bovenbouw. Leerlingen komen allemaal aan het woord en leren positieve feedback te geven op elkaars filosofische posities.

Kernbegrippen

BetoogDiscussieFeedbackRetoriek

PO Ethische dilemma’s

Deze PO biedt leerlingen een stappenplan voor het analyseren van ethische dilemma’s.  Ze leren om een complex vraagstuk systematisch te benaderen. Het is een stuk filosofisch gereedschap: eerst het dilemma vanuit verschillende kanten benaderen en inzicht in de betrokken belanghebbenden verwerven en pas daarna een eigen standpunt verwerven.

Kernbegrippen

ethische dilemma's

PO Genetische modificatie (CRISPR-CAS)

Leerlingen schrijven in tweetallen een dialoog over de wenselijkheid van het genetisch sleutelen aan de mens. Wetenschappers werken sinds enkele jaren op grote schaal met de techniek CRISPR-Cas om planten en dieren genetisch te modificeren. Deze techniek kan ook gebruikt worden om erfelijke ziektes bij mensen te genezen. Maar deze techniek kan ook gebruikt worden om mensen genetisch te verbeteren.

Kernbegrippen

deugdethiekgelukplichtethiekutilismewaarde

Oorsprong van de moraal

In deze les(sen) bekijk je met leerlingen een TED-talk van Frans de Waal (en / of lees je de tekst van deze lezing) waarbij leerlingen de oorsprong van moreel gedrag onderzoeken. Daarin leren ze De Waal zijn notie van ‘geëvolueerde moraliteit’ begrijpen en uitleggen met voorbeelden, onderzoeken ze mogelijke kritiek hierop en weten ze een beargumenteerde eigen positie in te nemen.

Kernbegrippen

altruïsmeegoïsmeevolutionaire ethiekFrans de Waalis-ought fallacymens en diermoraal