Lesmateriaal met:

Kindhuwelijken: cultuur- en ethisch relativisme

In deze les wordt de tegenstelling tussen cultuur- en ethisch relativisme in kaart gebracht aan de hand van een casus over kindhuwelijken. Ook wordt een aantal begrippen die samenhangen met het relativisme uitgelegd en uiteindelijk beargumenteren de leerlingen een eigen standpunt over de gelijkwaardigheid van culturen.

Kernbegrippen

cultuurcultuurrelativismerelativismeuniversalisme

Relativisme Blackburn

Les over relativisme en universalisme waarin de leerlingen een interview lezen met Simon Blackburn. De bijbehorende opdracht gaat over relativisme, tolerantie, paternalisme en pomofobie. Deze tekst nuanceert en bekritiseert het relativisme. Deze les sluit goed aan op de les over relativisme en universalisme met de casus over kindhuwelijken.

Kernbegrippen

relativismeSimon Blackburnuniversalisme

Rawls’ Sluier van onwetendheid 2

Leerlingen leren Rawls’ gedachte-experiment van de sluier van onwetendheid kennen door een experiment waarbij zij zelf mogen beslissen hoe een aantal bonuspunten voor een toets verdeeld zullen worden in de klas.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid

Rawls’ Sluier van onwetendheid 1

Leerlingen worden geconfronteerd met een docent die een toets niet wil becijferen en in plaats daarvan op basis van speelkaarten de leerling becijfert. De leerlingen worden hierdoor op een speelse manier geconfronteerd met rechtvaardigheid en eerlijkheid.

Kernbegrippen

Rawlsrechtvaardigheidsluier van onwetendheid