Lesmateriaal met:

Mars ONE: een nieuwe samenleving op Mars

Sociale Filosofie introduceren aan de hand van Mars ONE, leerlingen opdrachten laten bedenken op basis waarvan je kandidaten voor de Mars ONE zou moeten selecteren.

Kernbegrippen

legitimiteitmachtrechtvaardigheidverantwoordelijkheid

Het lichaam-geestprobleem in de film Her

Samantha (hoofdpersonage in de lovestory Her) is een kunstmatige intelligentie. Ze is slim, grappig én ze heeft geen lichaam. Kan Samantha verliefdheid ervaren? Een les waarin het lichaam-geestprobleem aan de kaak wordt gesteld, toegespitst op emoties. Naar aanleiding van korte filmfragmenten uit de film Her wordt in de klas het gesprek aangegaan. Vervolgens wordt theoretische verdieping gezocht bij Merleau-Ponty, James en Nussbaum.

Kernbegrippen

DescartesemotiegeestJameslichaamMerleau-PontyNussbaumverliefdheid

Hume’s empirisme en causaliteit in een flipbook

Twee lessen over Hume’s empirisme en zijn ideeën over causaliteit. Leerlingen bespreken aan de hand van een zelfgemaakt flipbook waarom volgens Hume causaliteit een problematisch concept is.

Kernbegrippen

causaliteitempirismeHumeimpressiekennistheorie

Sartre en Foucault over vrijheid – 3e klas / ob

De leerlingen worden gestimuleerd een positie in te nemen over de vraag of wij vrij zijn. De posities van Sartre en Foucault worden geïntroduceerd als twee uitersten. Uiteindelijk wordt de leerlingen gevraagd een eigen positie te formuleren, rekening houdend met de argumenten van Sartre en Foucault.

NB Deze les is ook in een uitgebreidere versie beschikbaar voor 4e klassen, met een kijkopdracht bij Sunny Bergman’s documentaire Beperkt Houdbaar als verwerkingsopdracht. 

Kernbegrippen

disciplineringexistentialismenormaliseringpanopticonSartre. Foucaultstructuralismevrijheid