Lesmateriaal met:

Lessenserie filosofische antropologie

Lessenserie Filosofische Antropologie van de hand van Martin Struik. Over identiteit en nature-nurture; over mensbeelden van Aristoteles, monotheïsme, Romantiek tot evolutiebiologie, Freud en het existentialisme; over het probleem van bewustzijn, intentionaliteit en denkende computers tot Nietzsche en het leven als kunstwerk en Spinoza over vrije wil.

Kernbegrippen

antropologieAristotelesAugustinusbewustzijnChinese KamerDarwinDawkinsDescartesevolutieexistentialismeFreudHumeidentiteitintionaliteitmensbeeldennature nurtureNietzscheRomantiekRousseauSartreSearleSpinozaTuring

Kennistheorie rationalisme en empirisme: van Plato tot Hume

Lessenserie over kennistheorie. Hoe kunnen we iets weten? Na een introductie over verschillende kennisbronnen, wordt dieper ingegaan op het rationalisme van Plato en Descartes. En op het empirisme van Locke, Berkeley en Hume.

Kernbegrippen

BerkeleyDescartesempirismeHumeideeënleerkenniskennisbronkennistheorieLockePlatorationalisme

Complete lessenserie ethiek

Complete lessenserie over ethiek van de hand van Martin Struik. Met o.a. Plato, utilisme, plichtethiek, deugdethiek en Nietzsche. Én een praktische opdracht.

Kernbegrippen

AristotelesBenthamdeugddeugdethiekEpicurusethiekherenmoraal slavenmoraalKantmeta-ethiekMillNietzschePlatoplichtethiekSchopenhauersofistentrolleyprobleemutilisme

De bloei van het Griekse denken: een inleiding in de filosofie

Deze lesmethode over het Oudgriekse denken en de logica geeft een inleiding in de filosofie!

Kernbegrippen

AristotelesDemocritusdrogredenengrotallegorieHeraclitusideeënleerinleidinglogicaNatuurfilosofenpaardenmennerParmenidesPlatoPlato's zielsopvattingSocratesSocratisch dialoogSocratisch gesprekThalesZeno