Vrouwen in de filosofie lessenserie

Samenvatting

Lessenserie gemaakt door twee leerlingen als onderdeel van hun pws over vrouwen in de filosofie. In acht verschillende lessen staan steeds vrouwelijke filosoof centraal in een filosofisch domein centraal: van Simone de Beauvoir en Judith Butler tot Saba Mahmood, Ban Zhoa en nog vele anderen.

Domein

Antropologie, Ethiek, Kennistheorie, Wetenschapsfilosofie

Kernbegrippen

Amber Case, Anna Maria van Schurman, Ayn Rand, Ban Zhao, Charlotte Witt, Christina van Zweden, Donna Haraway, Harriet Martineau, Hildegard van Bingen, Hypatia van Alexandrië, Jane Addams, Josina Carolina van Lynden, Judith Butler, Marguerite Porete, Miranda Fricker, Saba Mahmood, Simone de Beauvoir, Tullia d’Aragona, vrouwelijke filosofen, vrouwen

Benodigde tijd

8 lessen

Vereiste voorkennis van leerlingen

 

 

Lesniveau

h/v 3, Havo 4, Onderbouw, Vwo 4

Lesplan

In elk van de acht lessen staat een filosofisch domein centraal. Eerst wordt een kernprobleem uit het domein geïntroduceerd. Vervolgens wordt het gedachtegoed van verschillende vrouwelijke filosofen voor het voetlicht gebracht. Elke les bevat een discussiestelling voor de klas.

Zie verder de bijlagen voor uitgewerkte lesplannen van deze lessen.

Auteur

Marah van Andel en Donna Sporrel

Bijlagen


Schrijf een bericht