Sociale filosofie keuze PO

Samenvatting

Praktische opdracht bij sociale filosofie die leerlingen kunnen maken i.p.v.een toets, over een actueel vraagstuk in combinatie met Marx, Mill, Arendt of Rawls

Domein

Les op afstand

Kernbegrippen

Les op afstand

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4

Auteur

Floor Rombout

Bijlagen


Schrijf een bericht

Sociale filosofie keuze POaaa

 1. Hierbij een YouTube-playlist met filmpjes die de leerlingen kunnen gebruiken bij het maken van dit PO.
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL70oVnDqhqNltwmAAh8m8Q2nSdmRMXKlr

  Daarnaast heb ik nog enkele corona-vragen toegevoegd, zoals:
  Marx: Zijn de niet-vitale beroepen, zoals de overheid deze op 15 maart 2020 publiceerde, ook de beroepen die het meest tot vervreemding (Marx) en het minst tot zelfrealisatie (Maslow) leiden?
  Mill (en/of Arendt): Gelden er andere regels voor vrijheid van meningsuiting in tijden van crisis? Moeten wetenschappers en politici nu meer meegaan met de regering, omdat er problemen opgelost moeten worden?
  Contractfilosofen: Om Nederlandse burgers zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus is het nu belangrijk dat de overheid duidelijke regels stelt en deze streng handhaaft. Beargumenteer wat Hobbes en Rousseau hierover zouden zeggen en wat jij denkt.
  Onze school zou veel meer uit moeten gaan van een mensbeeld zoals dat van Hobbes of juist van Rousseau. Schets hoe dat normaal gaat en wat er anders zou moeten en waarom.