Sleutelen aan de ziel – Ethiek en antropologie bij De Volmaakte Mens afl. 3

Samenvatting

Kijkopdracht bij een aflevering van de VPRO-serie De Volmaakte Mens (in de les of als PO). Leerlingen passen ethische theorieën toe en beargumenteren hun eigen opvattingen over wetenschappelijke ontwikkelingen die ingrijpen op ons ‘zelf’: DNA-screening, genetic profiling, zelfverbetering en ‘vergeetpil’.

Domein

Antropologie, Ethiek

Kernbegrippen

identiteit, mensverbetering, technologie

Benodigde tijd

2 lessen

Vereiste voorkennis van leerlingen

 • identiteit (Locke en Hume)
 • determinisme
 • positieve en negatieve vrijheid

Lesniveau

Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Introduceer de serie en aflevering: moderne wetenschappelijke ontwikkelingen worden onderzocht in het kader van de vraag ‘Wie willen we eigenlijk zijn?’

Leerlingen maken de opdracht tijdens het kijken, zet eventueel de uitzending af en toe stil om hen tijd te geven antwoorden te formuleren.

Bespreek de opdrachten per fragment of na afloop van de uitzending na.

Leerdoelen

De leerling kan:

 • een beargumenteerd standpunt innemen over de wenselijkheid van wetenschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op ons ‘zelf’ (creëren)
 • plichtethiek, deugdethiek, utilisme en existentialistische ethiek toepassen op verschillende casussen (begrijpen)
 • een beargumenteerde afweging maken over de wenselijkheid en implicaties van wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s (creëren, kritiseren)

Benodigd materiaal

 • Deze opdracht hoort bij de VPRO-uitzending ‘De Volmaakte Mens’ aflevering 3 ‘Sleutelen aan de ziel’.
 • Ter voorbereiding is het handig om de tekst op de website te lezen over deze aflevering, daarin wordt een samenvatting gegeven en worden bijpassende filosofische vragen gesteld.

Suggesties voor vervolglessen

Kijkopdracht kan ook als praktische opdracht worden gegeven.

Onderdelen uit deze opdracht zijn te gebruiken bij andere onderwerpen, zoals:

 • Fragment 1 over de kunsthand bij Scepticisme, primaire tekst Hume over de zintuigen.
 • Fragment 5 over ‘zelfverbetering’ bij een les over vrije wil, verantwoordelijkheid en strafrecht.
 • Fragment 6 over de vergeetpil als verwerkingsopdracht bij existentialistische ethiek.
 • Fragment 8 over de ethiek van zulke onderzoeksprogramma’s bij wetenschapsfilosofie.

Auteur

Floor Rombout

Bijlagen


Schrijf een bericht