Relativisme Blackburn

Samenvatting

Les over relativisme en universalisme waarin de leerlingen een interview lezen met Simon Blackburn. De bijbehorende opdracht gaat over relativisme, tolerantie, paternalisme en pomofobie. Deze tekst nuanceert en bekritiseert het relativisme. Deze les sluit goed aan op de les over relativisme en universalisme met de casus over kindhuwelijken.

Domein

Ethiek

Kernbegrippen

relativisme, Simon Blackburn, universalisme

Benodigde tijd

Lesuur van (ongeveer) 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

  • relativisme en universalisme

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

  1. Introductie van begrippen relativisme en universalisme
  2. Introductie van tekst
  3. Tekst lezen en vragen maken
  4. Vragen bespreken, debat

Leerdoelen

De leerling kan:  

  • uitleggen wat relativisme is (begrijpen)
  • bezwaren tegen relativisme geven en uitleggen wat het verband is tussen bezwaren tegen relativisme en religie (analyseren)

Benodigd materiaal

  • Artikel ‘Tegen happy clappy pluralisme. Tegen inhaligheid. Tegen conservatisme’ van Annette van der Elst, Filosofie Magazine 1, 2004

Suggesties voor vervolglessen

Les over relativisme en universalisme met casus kindhuwelijken.

Auteur

Ine Raangs

Bijlagen


Schrijf een bericht