Rawls Sluier van onwetendheid 3

Samenvatting

Leerlingen houden een presentatie over Rawls’ gedachte-experiment van de Sluier van onwetendheid n.av. een filmpje van The School of Life en een zelfstandige opdracht.

Domein

Sociale filosofie

Kernbegrippen

Rawls, sluier van onwetendheid

Benodigde tijd

1 à 2 lessen

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Leerlingen verrichten zelfstandig een onderzoek naar Rawls’ gedachte-experiment van de Sluier van onwetendheid.

  • Daartoe kijken ze eerst een filmpje van The School of Life over Rawls’ politieke filosofie.
  • Vervolgens maken ze zelfstandig de opdracht over het gedachte-experiment.
  • Tenslotte houden leerlingen een presentatie

Leerdoelen

De leerling kan:

  • Rawls’ gedachte-experiment van de Sluier van onwetendheid uitleggen (begrijpen), toepassen op een eigen voorbeeld (analyseren) en kritisch evalueren (kritiseren)

Benodigd materiaal

Auteur

Timo Kuipers

Bijlagen


Schrijf een bericht