Popper / falsificatie

Samenvatting

Twee lessen over Poppers wetenschapsfilosofie waarbij het falsificatieprincipe wordt toegepast op Freuds psychoanalyse en Einsteins relativiteitstheorie.

Domein

Wetenschapsfilosofie

Kernbegrippen

Einstein, Falsificatie, Freud, Popper, psychoanalyse, Relativiteitstheorie

Benodigde tijd

60-120 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

Het ligt voor de hand om het logisch positivistische benadering van het demarcatieprobleem behandeld te hebben voorafgaand aan deze les.

Zie bv de lessenreeks “Hempel en de ravenparadox”

Lesniveau

Vwo 4, Vwo 5, Vwo 6

Lesplan

1: Opening van de les door voorkennis over demarcatie op te halen met de leerlingen

2: Bespreek klassikaal de hoofdlijnen van Freuds psychoanalyse en droomduiding. Als voorbeeld kan de casus van de Rattenman gebruikt worden. (ppt dia’s 1 t/m 4)

3: Leerlingen maken de opdracht: Hierbij passen ze Freuds analyse zelf toe op een droom en beantwoorden hierover enkele vragen.

4: Bespreek de opdracht klassikaal

5: Uitleg Popper en falsificatie (powerpoint dia’s 6 t/m 9)

6: Bespreken wat Popper van de gegeven droomverklaringen / de analyse van de rattenman zou vinden. (dia 10)

7: Vervolg uitleg Popper over wetenschappelijkheid (dia 11 t/m 15)

8: Laat Youtube-video “How an Eclipse Proved Einstein Right” zien. Leerlingen passen hier Poppers theorie op toe.

9: Klassikaal bespreken van de toepassing. Benoemen verschillen tussen Freuds psychoanalyse en Einsteins relativiteitstheorie.

Leerdoelen

Poppers wetenschapsfilosofie aan de hand van volgende begrippen kunnen uitleggen en toepassen:

  • Demarcatie
  • Inductie en deductie
  • Falsificatie
  • Corroboratie
  • Risicovolle voorspelling
  • Theorie

Benodigd materiaal

  • Powerpointpresentatie: “Popper, Freud en Einstein”
  • Opdracht Freud

Suggesties voor vervolglessen

Eventueel kan John Wallers kritiek in “Fabulous science” op Eddingtons expeditie besproken worden. Dit kan als opstapje naar Kuhn worden gebruikt.

Auteur

Olle Spoelstra

Bijlagen


Schrijf een bericht