PO Retorische oefening

Samenvatting

Leerlingen doen allemaal een retorische oefening van ongeveer 5 minuten voor de klas. Er volgt dan een vragenronde en een feedbackronde. In totaal per leerling 20 minuten. Een goede start voor filosofielessen in de bovenbouw. Leerlingen komen allemaal aan het woord en leren positieve feedback te geven op elkaars filosofische posities.

Domein

Antropologie, Ethiek, Sociale filosofie

Kernbegrippen

Betoog, Discussie, Feedback, Retoriek

Benodigde tijd

20 minuten per retorische oefening + voorbereidingstijd leerlingen

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Stap 1:

In 1 les wordt de opdracht uitgedeeld en afspraken gemaakt welke leerling wanneer de retorische oefening doet. Het beoordelingsmodel wordt uitgelegd.

Stap 2:

Daarna zijn er op de afgesproken momenten steeds 2 of 3 retorische oefeningen van elk 20 minuten in de les. Leerlingen moeten dit thuis voorbereiden.

Stap 3:

Tijdens de retorische oefening houdt de leerling een betoog voor de klas. Het is handig om de powerpoint vooraf op te laten sturen. Intussen kun je aantekeningen maken op het beoordelingsmodel.

Stap 4:

Na het betoog krijgen de overige leerlingen de gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen aan de spreker.

Daarna mogen de leerlingen tegenargumenten verzinnen die de spreker moet weerleggen.

Tenslotte geven de leerlingen nog feedback in de vorm van tops en tips. Hierin zorg je voor een veilige sfeer waarin feedback positief wordt geformuleerd (feed forward).

Leerdoelen

De leerling kan:

  • een beargumenteerd standpunt innemen over een filosofische vraag, daarbij filosofische begrippen verhelderen, vooronderstellingen en implicaties aangeven en kritiek op de consistentie van de argumentatie geven (creĆ«ren) (kritiseren)

Auteur

Simone Kamman

Bijlagen


Schrijf een bericht