PO Film en filosofie

Samenvatting

In deze praktische opdracht kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met een filosofische analyse van een film. Aan de hand van een stappenmodel met 6 stappen reflecteren leerlingen op de relatie tussen filosofie en film.

Kernbegrippen

film

Benodigde tijd

ongeveer 6 uur (in of buiten de les)

Lesniveau

Havo 4, Vwo 4

Lesplan

In deze praktische opdracht kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met een filosofische analyse van een film. Aan de hand van een stappenmodel met 6 stappen reflecteren leerlingen op de relatie tussen filosofie en film. In de opdracht staan voorbeelden van filosofische films of films met filosofische thema’s die leerlingen kunnen gebruiken voor hun praktische opdracht. In de PowerPoint versie kun je zelf zaken aanpassen, veranderen of toevoegen. Alle films die in de opdracht genoemd of getoond worden zijn geschikt voor een filosofische analyse. Leerlingen kunnen ook zelf films aandragen, maar dan alleen films met minimaal 4 sterren op de filmsites die in de opdracht genoemd staan.

Leerdoelen

De leerling kan:

  • een film analyseren vanuit filosofisch perspectief en daarbij verschillende filosofische vragen en thema’s identificeren (analyseren) (creëren)
  • een eigen standpunt innemen over de filosofische waarde van een film (creëren) (kritiseren)

Auteur

Marc Feringa

Bijlagen


Schrijf een bericht