Mars ONE: een nieuwe samenleving op Mars

Samenvatting

Sociale Filosofie introduceren aan de hand van Mars ONE, leerlingen opdrachten laten bedenken op basis waarvan je kandidaten voor de Mars ONE zou moeten selecteren.

Domein

Sociale filosofie

Kernbegrippen

legitimiteit, macht, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid

Benodigde tijd

1-2 lesuren van 60 minuten

Vereiste voorkennis van leerlingen

geen, het betreft een introductieles Sociale Filosofie

Lesniveau

Havo 4, Havo 5, Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

  • Laat de leerlingen het introductiefilmpje zien van het project Mars ONE, zie voor link ppt slide 2
  • Laat de leerlingen in groepjes de vragen bespreken op slide 3, en de uitkomst op een poster schrijven
  • Bespreek de uitkomst van de vragen klassikaal door per groepje 1 leerling de poster te laten presenteren
  • Laat de leerlingen het Mission Statement lezen op slide 4 en beschrijven wat de initiatiefnemers zelf aangeven dat de reden is om naar Mars te gaan
  • Lees samen met de leerlingen de eerste FAQ: ‘What governmental system and social structure will be implemented on Mars?’ en bespreek de inhoud met de leerlingen
  • Bespreek evt. waarom zij denken dat dit bovenaan de FAQ’s staat

Introduceer de opdracht op slide 6, hierbij zijn er 2 keuzes, zie ppt voor lespad 1 en lespad 2. Het gaat erom dat de leerlingen zelf een opdracht bedenken voor de realityshow op basis waarvan de uiteindelijke kandidaten voor Mars geselecteerd worden. Je hebt dan zelf de keuze om de leerlingen in een eventuele vervolgles de opdrachten te laten uitvoeren.

Leerdoelen

Introduceren van de belangrijkste vragen van de Sociale Filosofie, op een manier die leerlingen het belang hiervan laat inzien en die ze aan het denken zet over de regels van de maatschappij. Er zijn verbanden te leggen naar alle grote thema’s uit de sociale filosofie: legitimiteit, gezag, contracttheorie, herverdeling etc.

Benodigd materiaal

  • powerpoint presentatie Mars ONE
  • A3 vellen voor alle groepjes, om de antwoorden op de vragen op te schrijven

(NB de powerpoint en de filmpjes over Mars ONE zijn in het Engels)

Suggesties voor vervolglessen

Contracttheorie

Auteur

Dyane van Til en Eveline Boter

Bijlagen


Schrijf een bericht