Kennistheorie rationalisme en empirisme: van Plato tot Hume

Samenvatting

Lessenserie over kennistheorie. Hoe kunnen we iets weten? Na een introductie over verschillende kennisbronnen, wordt dieper ingegaan op het rationalisme van Plato en Descartes. En op het empirisme van Locke, Berkeley en Hume.

Domein

Kennistheorie

Kernbegrippen

Berkeley, Descartes, empirisme, Hume, ideeënleer, kennis, kennisbron, kennistheorie, Locke, Plato, rationalisme

Benodigde tijd

3 à 4 lessen

Lesniveau

Vwo 4, Vwo 5

Lesplan

Zie bijgevoegde lesbrief

Leerdoelen

De leerling kan:

  • verschillende kennisbronnen benoemen en herkennen (begrijpen)
  • Plato’s Ideeënleer (Vormenleer), Descartes’ cogito-argument, Lockes empirisme, Berkeley’s kritiek op Locke en Hume’s opvatting van causaliteit uitleggen (begrijpen)
  • een beargumenteerd standpunt over het empirisme innemen (creëren, kritiseren)

Benodigd materiaal

Auteur

Martin Struik

Bijlagen


Schrijf een bericht